Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Docenten

 

  Patrick Duisters

Patrick DuistersPatrick Duisters is al meer dan 15 jaar werkzaam als kwaliteits- en testmedewerker binnen de ICT-industrie. Patrick beschikt over een ruime ervaring op het gebied van software testen, zowel met administratieve als technische systemen. De afgelopen jaren is hij internationaal werkzaam geweest als trainer/docent, systeemtestarchitect, IT-auditor, (test)procesmanager, testadviseur en testcoördinator. Daarbij was hij verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen van testorganisaties, en het testen van technische medische systemen. Verder was Patrick betrokken bij het bepalen van het testbeleid in een gereguleerde omgeving. Patrick is ISEB Practitioner in Software Testing, TMap Next, IREB en Prince2 gecertificeerd. Hij is geaccrediteerd docent voor ISTQB Foundation, Advanced én Expert level en tevens een geaccrediteerde TMMi assessor. Patrick verzorgt o.a. de cursussen op ISTQB Foundation, Advanced en Expert level, TMap Next Test Engineer en Test Manager en andere test-gerelateerde trainingen in Nederland en (ver) daarbuiten.

Patrick is (co-)auteur van meerdere presentaties en artikelen in vakbladen op testgebied.

Marnix van den Ent

Marnix van den Ent is een ervaren test expert. Sinds ruim tien jaar ontwikkelt en geeft Marnix trainingen in testvak. Het geven van trainingen wisselt hij af met praktijkopdrachten in diverse rollen. Tegenwoordig werkt hij vooral als agile test expert bij klanten; in scrum teams of buiten het team als acceptatie test expert. Hij geeft trainingen in testtechnieken, de TMap- en ISTQB-methodieken, Agile werkwijzen, waaronder Acceptance Test Driven Development. Hij is geaccrediteerd trainer voor ISQTB Foundation en Advanced modules, Certified Agile Essentials en Certified Agile Tester (CAT).

 

Rob Hendriks

Rob HendriksRob Hendriks is sinds 1996 werkzaam op het gebied van software kwaliteit, met de nadruk op software testen. Hij heeft sindsdien rollen vervuld als testcoördinator en testadviseur in projecten binnen zowel technische als financiële organisaties. Momenteel begeleidt hij organisaties in testverbetertrajecten en verzorgt hij (internationale) trainingen voornamelijk op het gebied van testmanagement (o.a. ISTQB Advanced) en workshops voor de implementatie van testtechnieken en risk-based testen. Als lead-assessor voert hij assessments uit op testorganisaties, doorgaans op basis van het TMMi of TPI model. Rob bezit ISTQB, Tmap en PRINCE2 certificaten en is lid van het ISEB Software Testing exam panel. Sinds 1 januari 2010 is hij directeur van Improve.

Erwin Pasmans

Erwin Pasmans

Erwin Pasmans is sinds 1996 actief op het gebied van testen en beheer binnen de ICT. Zijn achtergrond is Technische Bedrijfskunde met als specialisme Kwaliteitsmanagement. Rollen die hij in de loop der tijd vervuld heeft variëren van testcoördinatie/management, projectleiding tot adviseur op het gebied van testen en beheer. Erwin is werkzaam (geweest) in de domeinen financieel, technisch, telecom, (semi) overheid en retail. Erwin bezit certificaten voor Prince2 (Foundation), TMap Next (Foundation), ISTQB (Foundation, Test Analyst, Technical Test Analyst en Test Management) en ITIL Service Management (Service Support en Service Delivery). Erwin verzorgt trainingen TMap Next en is een geaccrediteerd docent voor ISTQB Foundation.

Manon Penning

Manon Penning heeft een brede achtergrond op zowel het vlak van ICT als onderwijs. Ze heeft verschillende, meestal gecombineerde, rollen vervuld varierend van informatie analyse, functioneel en technisch ontwerp, projectleiding tot testanalyse en testcoordinatie. Bij Improve Quality Services besteedt ze het grootste deel van haar tijd in opdrachten voor klanten. Daarnaast speelt ze vanuit haar onderwijskundige achtergrond een belangrijke rol bij de ontwikkeling en herziening van trainingsmateriaal. Manon heeft een sterke affiniteit met agile en testautomatisering en is in het bezit van de certificaten Certified Agile Tester (CAT), Certified Agile Business Analysis (CABA), IREB Foundation, ISTQB Foundation en Advanced, en TMap Next Test Engineer. Ze is tevens geaccrediteerd docent voor deze trainingen, met uitzondering van CAT.

Piet de Roo

Piet de RooPiet de Roo is sinds 1996 actief op het gebied van software ontwikkeling en testen, met de nadruk op embedded software. De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest als lijnmanager, test proces manager en als team lead in de automotive branch, met name op het gebied van autoradio en navigatiesystemen. In diverse internationale rollen was hij onder meer verantwoordelijk voor handmatig en geautomatiseerd testen in traditionele en agile processen. Piet beschikt over de certificaten “ISEB Practitioner in Software Testing”,  “TMap Professional Advanced”, "Certified Agile Business Analysys (CABA)", Certified Mobile App Professional (CMAP)", “IREB Certified Professional for Requirements Engineering (Foundation en Advanced)”. Hij is geaccrediteerd docent voor ISTQB Foundation en ISTQB Advanced level. Daarnaast verzorgt Piet o.a. de cursussen, TMap Next (Foundation en Advanced), Certified Agile Business Analusis, Certified Mobile App Professional, IREB Foundation, IREB Advanced, Testtechnieken en Testcoordinatie & Testmanagement. Verder is hij actief als consultant en coach.

Huib Schoots

Huib Schoots Huib Schoots heeft nationale en internationale ervaring op het gebied van software ontwikkeling in het algemeen en het testen van software in het bijzonder. Bovendien heeft hij grondige kennis van agile implementatie, lijn- en project management, testmanagement, testprocesverbetering, testmethoden en testtechnieken. Hij coacht, geeft trainingen en workshops in context-driven testen, exploratory testen, rapid software testen, testtechnieken, heuristieken en agile. Het geven van trainingen wisselt hij af met opdrachten in diverse rollen. Hij gaat ook graag zelf als tester of scrummaster aan de slag. Tegenwoordig werkt hij vooral als context-driven en agile test expert bij klanten en helpt hij zijn klanten beter, sneller en goedkoper te testen. Huib is een graag geziene gast op diverse evenementen en heeft ruimschoots ervaring met het geven van presentaties en trainingen. Huib houdt ervan om menselijke en agile aspecten te combineren met testen. Zodoende probeert hij het testen te verbeteren, mensen te helpen groeien en het testen leuker te maken.

Benjamin Timmermans

Benjamin TimmermansBenjamin Timmermans is sinds 1998 werkzaam op het gebied van testen en software kwaliteit. Als testanalist, testcoördinator en testconsultant heeft hij ervaring opgedaan in diverse projecten zowel in technische als administratieve omgevingen. Bij veel van deze projecten werd de gestructureerde testaanpak TMap toegepast. Als consultant is hij ook werkzaam op het gebied van requirement engineering en management. Benjamin is in het bezit van diverse certificaten waaronder ‘ISEB Practitioner Certificate in Software Testing' en ‘IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level'. Hij verzorgt met grote regelmaat cursussen op het gebied van testen (o.a. TMap, Testcoördinatie & Testmanagement, Testtechnieken en is een geaccrediteerd docent voor zowel ISTQB Foundation als ISTQB Advanced) en requirements engineeringen. Naast zijn rol als consultant en docent is Benjamin lid van het MT van Improve in de functie van account manager opleidingen.

Erik van Veenendaal

Erik van Veenendaal is reeds een groot aantal jaren werkzaam binnen het vakgebied software kwaliteit. Hij heeft daarbinnen een specialisatie ontwikkeld op het gebied van testen en inspecties en is co-auteur van onder andere ‘Testen volgens TMap’. Als testmanager en adviseur is hij betrokken geweest bij een groot aantal automatiseringsprojecten. Tevens heeft hij bij een aantal omvangrijke organisaties meegewerkt aan teststructurering en test process improvement. Hij spreekt regelmatig op zowel nationale als internationale conferenties en is een internationaal gerespecteerd trainer op het gebied van software testen. Als universitair docent was hij bijna 10 jaar part-time verbonden aan faculteit Technology Management van de TU-Eindhoven. Hij is vice-president van de International Software Testing Qualifications Board en vice-chair van de TMMi Foundation.

Mark van der Zwan

Mark van der Zwan is ruim 10 jaar werkzaam in de ICT industrie, waarbij hij zich vanuit verschillende invalshoeken heeft gericht op de kwaliteit van software. Mark is actief betrokken geweest bij het uitvoeren van verbeterprocessen, onder andere op basis van CMM(I). Als consultant heeft hij daarnaast bij verschillende organisaties software inspecties programma's opgezet en begeleid. Belangrijk onderdelen van een implementatie traject zijn de training, het benodigde meetprogramma en uiteraard de mensen die de nieuwe werkwijze daadwerkelijk uit gaan voeren. In deze drie gebieden voelt Mark zich zeer goed thuis. Mark is mede auteur van ‘Reviews in de Praktijk´waarin de verschillende onderwerpen samenkomen. Regelmatig verzorgt Mark trainingen op het gebied van kwaliteitsmanagement, testen en communicatievaardigheden. De menselijke factor speelt ook een zeer belangrijke rol in de andere werkzaamheden van Mark; rollenspel acteur en regisseur. Onder andere de cursussen ISTQB Foundation, ISTQB Advanced, TMap, IT Auditing, Reviews & Inspecties en Resultaat Gericht Communiceren worden (mede) door Mark gedoceerd.

Bob van de Burgt

Bob is sinds 1995 werkzaam in het testvak en werkzaam als testadviseur, testmanager en coach binnen verschillende sectoren. Hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de testmethode TestFrame®. Bob spreekt regelmatig op (inter-) nationale congressen over deze onderwerpen. Hij is medeauteur van het boek ‘Succesvol testmanagement: een integrale aanpak’ dat de Risk & Requirement Based Testing aanpak beschrijft die binnen de cursus testcoördinatie en testmanagement wordt gebruikt. Momenteel is Bob testadviseur bij Professional Testing en als docent van o.a. de cursussen ISTQB Foundation, ISTQB Advanced en uiteraard testcoördinatie en testmanagement, verbonden aan Improve. Hiernaast was Bob 10 jaar bestuurslid (waarvan 6 jaar als voorzitter) van de landelijke vereniging voor professionele testers, TestNet en was hij Programme Chair voor EuroSTAR 2008. 

Ton Laumen

Ton Laumen heeft meer dan 30 jaar ervaring in de automatisering, als programmeur, systeemontwerper, informatie-analist en projectmanager. Sinds 1992 is hij werkzaam binnen het vakgebied software kwaliteit, met de nadruk op testmanagement en testconsultancy. In de loop der jaren is hij betrokken geweest bij vele, vaak grote, automatiseringsprojecten bij zowel overheid als bedrijfsleven. Ton heeft een passie voor projecten en veel ervaring met het uitrollen en toepassen van TMap, het uitvoeren van TPI scans en het opstellen van testbegrotingen, veelal met behulp van testpuntanalyse. Ton is CISA gecertificeerd en treedt regelmatig op als docent van de trainingen TMap, ISTQB Foundation en Testmanagement.

Iris Pinkster

Iris heeft sinds 1996 ervaring in het testvak als testadviseur, testmanager en coach. Zij is een zeer gewaardeerd (mede) auteur van vele test gerelateerde boeken, waaronder ‘TestFrame’, ‘Succesvol testmanagement, een integrale aanpak’, ‘TestGrip’ en ‘Software Test Automation’. De testmethodes TestFrame® en Risk and Requirement Based Testing zijn mede door haar toedoen tot stand gekomen. Iris spreekt regelmatig op nationale en internationale congressen. In 2007 won zij tijdens EuroSTAR de "Best Tutorial" award. Momenteel is Iris testadviseur bij Professional Testing en als docent van o.a. de cursussen ISTQB Foundation en ISTQB Advanced, verbonden aan Improve.

Terug naar boven