Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Inspecties en reviews

Inspecties zijn gestructureerde collegiale toetsing van een document of code. Reeds veelvuldig is vastgesteld dat inspectie de meest effectieve en efficiënte methode voor kwaliteits-verbetering is. Door middel van inspecties kunnen fouten vroeg in het ontwikkeltraject worden gevonden en door het toepassen van de "causal analysis meeting" kunnen zelfs gelijksoortige fouten in de toekomst worden voorkomen. Improve Quality Services beschikt over veel praktische ervaring met inspecties en biedt ten aanzien van inspecties de volgende diensten:

Inspectie quick-scan
Improve heeft een quick scan methode ontwikkeld waarmee in een zeer beperkt aantal dagen (3 à 4) het inspectie en review proces kan worden beoordeeld op efficiency en effectiviteit. Hiertoe worden de opzet van het proces bestudeerd (procedures, training, templates) alsmede de daadwerkelijke resultaten. Metrics zijn een essentieel onderdeel van een inspectieproces. Het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van de resultaten naar zowel management als de engineers is noodzakelijk voor een succesvol inspectietraject. Mede op basis van onze praktijkervaringen zijn wij in staat uw data efficiënt te analyseren en zogenaamde feedbacksessies te organiseren waarin de sterke en zwakke punten van het uw inspectieproces aan de orde komen. Tenslotte wordt tijdens een quick-scan meeting een 30-tal inspectie en review elementen besproken en beoordeeld met de deelnemers en betrokkenen. Een quick-scan wordt afgesloten met een aantal zeer concrete aanbevelingen en verbeterpunten, waardoor de investering op zeer korte termijn kan worden terugverdiend.

Implementatie ondersteuning
"Inspections are simple but not easy". Alhoewel de meeste organisatie overtuigd zijn van het nut van reviews en inspecties, beschikken volgens recent onderzoek slechts zo'n 10% van de organisaties over een gedegen review- en inspectieproces. Het doen slagen van het implementatie proces en zorgen dat het review en inspectieproces een duidelijke Return-on-Investment oplevert is zeker niet eenvoudig. Medewerkers van Improve hebben bij diverse grote en middelgrote organisaties bijgedragen aan een succesvolle implementatie. Belangrijke onderdelen hierbij zijn "realistische" procedures, ondersteunende hulpmiddelen (rules en checklists), gedegen training, metrics en feedback. Naast de harde factoren is het van groot belang een goede veranderingsstrategie te kiezen. Hierbij zal veel aandacht dienen te worden gegeven aan de rol van de projectmedewerkers.