Eerstvolgende trainingen:

Maatwerkopleidingen van Improve Quality Services

 

U laat uw medewerkers opleidingen volgen. En u merkt dat zij het geleerde niet altijd in de praktijk kunnen toepassen.

Uw medewerkers en u halen niet het optimale resultaat uit uw investering. Wilt u zeker weten dat tijdens opleidingen de toepassing in de praktijk van uw organisatie centraal staat? Waardoor u wel het optimale resultaat bereikt?

Vraag om een maatwerkopleiding!

 

Hoe komt uw maatwerkopleiding tot stand?

Samen met u natuurlijk! We onderzoeken samen met u op wie de maatwerkopleiding gericht moet zijn en wat u wilt veranderen in het werk van deze doelgroep. Want daar draait het om bij een maatwerkopleiding van Improve Quality Services: dat deelnemers hun werk beter kunnen doen.

Samen met een docent van Improve Quality Services vertaalt u de vraagstukken die u in uw organisatie leven naar leerdoelen voor de maatwerkopleiding. Uiteraard levert de docent daarbij de input vanuit het vakgebied, zoals u dat van ons gewend bent.
Indien van toepassing bewaakt hij ook dat de maatwerkopleiding blijft voldoen aan de exameneisen van ISTQB / IREB / TMMi.

Daarna ontwerpt onze docent het integrale en innovatieve programma van uw maatwerkopleiding:

  • Integraal, omdat we ook een voor- en natraject koppelen aan de bijeenkomsten. Juist in dit voor- en natraject zorgen we voor de verbinding met de praktijk van de deelnemers. Aan de voorkant vragen we de deelnemers om praktijkervaringen in te brengen. Aan de achterkant geven we de deelnemers feedback op de toepassing van het geleerde in hun eigen praktijk – in uw organisatie.
  • Innovatief, omdat we qua inhoud en vorm blijven streven naar vernieuwing. We nemen de meest actuele ontwikkelingen uit het vakgebied op in het programma, we zoeken doorlopend de interactie met de deelnemers op en we maken waar mogelijk gebruik van nieuwe media.

We betrekken u graag zo actief mogelijk bij het ontwerpen van dit programma.

Na uw goedkeuring van het raamwerk ontwikkelen we het benodigde aanvullende leermateriaal. Net als altijd is de uitvoering van uw maatwerkopleiding daarna in handen van onze inspirerende docenten, die met passie het vakgebied verbinden met de vraagstukken in uw organisatie.

 

Wat kost uw maatwerkopleiding?

In eerste instantie tijd: u investeert een paar dagdelen in het meedenken over leerdoelen en programma.

In tweede instantie geld: bij een maatwerkopleiding bepaalt en betaalt u de dagdelen van de docent voor de ontwikkeling, de uitvoering van de bijeenkomsten en het voor- en natraject.

 

Wat levert uw maatwerkopleiding op?

Een antwoord op de vraagstukken in uw organisatie!
De deelnemers gaan al tijdens de maatwerkopleiding onder begeleiding van onze deskundige docenten aan de slag met deze vraagstukken. Na afloop zijn zij in staat om hun werk rond deze vraagstukken beter te doen.

Optimaal rendement op uw investeringsbudget!

 

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Wij luisteren graag naar uw vragen en opleidingsbehoefte.
Met onze kennis en ervaring op het gebied van opleiden, gecombineerd met onze ervaring op het gebied van testen, kwaliteitsmanagement en requirementsmanagement, komen we samen tot een optimaal rendement uit opleidingen voor uw organisatie.


Contactgegevens

Improve Quality Services BV
Laan van Diepenvoorde 1
5582 LA Waalre

Tel:   040 – 202 1803
Fax:   040 – 202 1450
E-mail:  opleidingen@improveqs.nl
Internet :  www.improveqs.nl