Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Missie, visie & waarden

 

Missie

Onze missie is klanten helpen betere IT-producten te maken.

Wij worden geïnspireerd door innovaties in het vakgebied kwaliteit in IT en onze wens om klanten te helpen steeds betere (IT-)producten te maken.

Wij stimuleren ontwikkelingen binnen ons vakgebied en zijn continu bezig ons te verdiepen in onze klanten door te onderzoeken, te evalueren en kennis uit te wisselen.

Wij bieden onze kennis en ons vakmanschap aan door middel van presentaties, publicaties, opleiding, advies en interim diensten.

 

Waarden

Daartoe zijn wij:

  • Ondernemend
  • Specialistisch
  • Zelfverzekerd
  • Ervaren
  • Dienstbaar

 

Visie

Ontwikkeling van de markt

Onder invloed van nieuwe technologie, nieuwe organisatiemodellen met uitbesteding en de behoefte om snel in te spelen op businessbehoeften blijft systeemontwikkeling evolueren. Testen is een vak apart, maar ook onlosmakelijk verbonden met de keten van softwareontwikkeling. De vakkennis en vaardigheden van de tester krijgen een steeds belangrijkere rol in andere schakels van de ontwikkelketen en in de relatie met de eindgebruikers. Voorheen waren testers vooral binnen de context van één applicatie werkzaam. Steeds meer zien we bedrijven overgaan op het integreren van systemen en zelfs ketens van systemen. De tester moet zich daardoor richten op het werkproces en krijgt een andere rol. Hij moet communiceren met verschillende geledingen binnen een organisatie, waardoor zijn rol steeds meer coördinerend en sturend wordt. Zeker in een context waarin meerdere partijen samen aan een product werken.

Wij zien professioneel testen als een business-value. De doorlooptijd van testen is steeds vaker een bottleneck. Wij zien sterke aandacht voor het eerder vinden of voorkomen van fouten. Hierdoor krijgt  requirements engineering, reviews en testen door ontwikkelaars meer focus. De tester werkt als spin in het web. Branchekennis, kennis van technologie en coördinerende en adviserende vaardigheden worden daarom steeds belangrijker in het profiel van de tester. De kennis en vaardigheden van een tester moeten daarnaast ‘gewoon’ excellent zijn.

Wij zien deze ontwikkelingen en spelen er pro actief op in door de vakkennis, branchekennis en de competenties van onze medewerkers continu te ontwikkelen.

Ontwikkeling van Improve Quality Services
Improve Quality Services richt zich de komende jaren op het verder professionaliseren van de testmarkt. Zowel voor de tester als voor (de testorganisatie van) onze klanten.

Daarnaast is Improve nadrukkelijk bezig om haar testprofessionals te selecteren en te trainen om onderwerpen als requirements engineering, reviews en inspecties, ontwikkeltesten, automatisch (regressie)testen, regie over testen, outsourcing, het testen in agile teams en Context-Driven testen. Improve werkt aan het verder uit bouwen en ontwikkelen van onze positie als hèt adviesbureau op het gebied van kwaliteit in IT te behouden en te verstevigen.