Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Projectmanagement

PRINCE-2 Overview
De cursus PRINCE-2 Overview is een mix van theorie en praktijk. Tijdens de cursus maakt de deelnemer op hoofdlijnen kennis met de PRINCE2-methode. De deelnemer krijgt grip op de verschillende processen, componenten en de belangrijkste technieken van PRINCE2. Verder wordt er aandacht besteed aan de rolverdeling binnen een project waarbij met name de rollen van opdrachtgever, gebruiker en uitvoerder besproken worden. De succes- en faalfactoren van projectmatig werken worden behandeld en er wordt stil gestaan bij de vertaling van de theorie naar de praktijk. Er wordt tevens gekeken naar en geoefend met examenvragen van het PRINCE2 Foundation niveau. Deze training wordt in-house verzorgd. Neem contact met ons op indien u geïnteresseerd bent via opleidingen@improveqs.nl of via 040 - 202 1803.