Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Quality Assurance

Op het gebied van kwaliteitsmanagement biedt Improve Quality Services diensten aan ten aanzien van IT-Auditing, Quality Assurance (QA) en Software Metrics.

IT-Auditing
Zowel produkten, processen en projecten als de IT-organisatie kunnen onderwerp van een audit zijn. Tijdens een audit vindt toetsing plaats ten op zichte van algemene aanvaarde of organisatie specifieke normen en standaards. Door middel van een audit wordt een onafhankelijk en objectief oordeel verkregen ter ondersteuning van een beslissing. Dat levert zekerheid en duidelijkheid over vraagstukken die van belang zijn binnen de organisatie. Onze IT-audits worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren Certified Information System Auditors (CISA's) die vanuit hun praktijkervaring concrete aanbevelingen geven. Tevens bieden wij opleidingen op het gebied van IT-auditing.

Quality Assurance
‘Voorkomen is beter dan genezen'. Deze uitspraak is ook van toepassing op IT-projecten. Er dient derhalve preventief te werk worden gegaan. Dit kan door de inzet van QA, zowel gericht op produkten die worden ontwikkeld als op het proces waar de produkten uit voorkomen. Met QA kan worden gezorgd voor zekerheid over realisatie van projectdoeleen in termen van kwaliteit van het produkt en beheersing van tijd en geld. In het kader van QA (kwaliteitszorg) levert Improve diensten voor zowel QA op project- als op organisatienivo. Activiteiten en taken die veelal door onze medewerkers worden uitgevoerd zijn onder andere opstellen kwaliteitsplan (SQAP), opstellen en implementeren standaards,  toetsen (interne audits) ten opzicht van gemaakte afspraken, opstellen kwaliteitsrapportage en advisering ten aanzien van processen, standaards etc. De QA dienstverlening is vaak nauw verweven met de ‘inspectie en review' dienstenverlening en software process improvement.

Software Metrics (GQM)
Beheersen en verbeteren zonder te meten is bijna onmogelijk en zinloos. Om vragen zoals "Wat is het effect van een bepaalde verbetermaatregel?" en "Hoeveel tijd kost het ontwikkeling van een bepaalde software component?" te kunnen beantwoorden, is inzicht in het ontwikkelproces noodzakelijk. Om het gewenste inzicht te verkrijgen, is het noodzakelijk meetgegevens te verzamelen. Deze gegevens kunnen, op basis van een gedegen analyse, worden gebruikt om het proces te beheersen, te optimaliseren en te kunnen communiceren over de kosten en baten. Een veelgebruikte methode om het meetproces te ondersteunen is de Goal-Question-Metric methode. Ten aanzien van Software Metrics ondersteunen wij organisatie bij het opzetten en uitvoeren van meetprogramma's op basis van de Goal Question Metric (GQM) methode. Tevens bieden wij opleidingen op het gebied van software metrics en GQM.