Eerstvolgende trainingen:
ISTQB Adv TA
27-10
ISTQB Adv TM (EN) 30-10
TMap Next TE 30-10
CAT 03-11
CMAP 03-11
ISTQB Adv TM 04-11
ISTQB Foundation 05-11
IREB Foundation 11-11

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Quality Assurance

Capability Maturity Model Integrated (CMMI)
Het Capability Maturity Model Integration (CMMI), de "uitbreiding" op het veelgebruikte CMM, biedt een verbetermodel voor niet alleen softwareontwikkeling, maar tevens voor systeemontwikkeling, geïntegreerde product- en procesontwikkeling en leveranciersmanagement. Deze cursus behandelt de beide representatie vormen van het model ('staged' en 'continuous') vanuit een praktisch oogpunt. Met name de procesgebieden op het tweede niveau van de 'staged' versie worden uitgebreid behandeld. Hoe kan de huidige situatie worden vastgesteld en welke processen moeten vervolgens ingericht worden om projecten beheersbaar en successen herhaalbaar te maken? Hierbij wordt zoveel mogelijk de eigen werksituatie als uitgangspunt gebruikt.
Brochure.

IT-Auditing
Door middel van een audit kan een gedegen en objectief inzicht worden geboden in de status van een proces, project of product. Tijdens de cursus IT-Auditing komen de beginselen van auditing aan bod en wordt uitgebreid ingegaan op de diverse fasen en activiteiten, o.a. opdrachtformulering, auditplan, doen van bevindingen, formuleren conclusies, risico's en aanbevelingen en rapportage. Specifiek wordt stilgestaan bij het houden van interviews. Tijdens de cursus IT-Auditing wordt de gedoceerde theorie door middel van cases geoefend. Deze cursus is uitermate geschikt bij het invullen van de QA rol in het kader van een CMM(i) en/of TMMi implementatie.
Brochure.