Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Requirements engineering

Requirements vormen het vertrekpunt en daarmee één van de meest relevante factoren binnen het systeemontwikkelingsproces: de wensen en de eisen die u en andere belanghebbenden aan het systeem stellen. Zowel voor wat betreft de functionaliteit als de kwaliteit.

Wij bieden advisering bij het achterhalen, detailleren en vastleggen (Requirements Development) en het beheren van de requirements (Requirements Management). De adviesdiensten kunnen zich richten op uitvoeren van een audit op het proces en/of een requirements document, het inrichten van het proces inclusief bijbehorende hulpmidellen en/of het verzorgen van een requirements opleiding.

Improve Quality Services werkt op dit vakgebied volgens de internationale standaard voor Requirements Engineering IREB.

Kijk voor meer informatie over IREB bij expertises.