Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Testen

Ondanks goede resultaten met diverse kwaliteitsmethodieken, is de IT-industrie nog steeds ver verwijderd van foutloze software. Testen is én blijft een belangrijk onderdeel van het software ontwikkelings- en onderhoudsproces. Veelal neemt testen zo'n 30 - 40% van het totale budget voor haar rekening. Zowel het toenemend belang van software in de maatschappij als de kosten die testen met zich mee brengt, geven de noodzaak aan voor een gestructureerde testaanpak. Improve levert een bijdrage aan het verbeteren van het testproces binnen projecten en organisaties. Met maatwerk, gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring.

Agile testen
Testen in een Agile ontwikkelproject is anders dan in een project waarin volgens het bekende V-model wordt ontwikkeld. Verantwoordelijkheden worden bij teams belegd en niet meer bij rollen. Het hele team, waarvan de tester deel uitmaakt, is verantwoordelijk geworden voor de kwaliteit van het product. Dat betekent dat ontwikkelaars en testers meer samen gaan werken. Er wordt in iteraties gewerkt en vaak wordt SCRUM als projectmanagement methode gebruikt. Er bestaat een andere nadruk op documentatie en testautomatisering. Testers zoeken zichtbaar naar hun nieuwe rol. Improve heeft al meerdere bedrijven begeleid bij het doormaken van de benodigde veranderingen om ook testers effectiever en efficiënter te laten functioneren in agile teams. Door training, begeleiding en meewerken.

Context-driven testen
Development is mensenwerk, software is complex en projecten verlopen op een manier die vaak niet voorspelbaar is. Testen voegt pas écht waarde toe als je het naadloos inpast. Context-driven testen is maximaal flexibel en heeft daardoor altijd het hoogste rendement! 

Management van kwaliteit van outsourcing  
Steeds vaker besteden organisaties het ontwikkelen en testen van software uit aan exteren leveranciers. Met goede redenen. De uiteindelijke acceptatie van de geleverde dienst of het geleverde product zal echter altijd door de uitbestedende organisatie zelf moeten worden gedaan. En dan wil je het testwerk niet nog een keer overdoen. Improve Quality Services begeleidt organisaties bij het opzetten van test- en acceptatieprocessen om zo efficiënt mogelijk zeker te stellen dat de gevraagde kwaliteit geleverd wordt. Hierbij maken wij gebruik van onze uitgebreide kennis van, en ervaring met,  testmanagement, quality assurance, project management en service management.

Test proces verbeteren
Als een bestaande testaanpak in een organisatie niet (meer) voldoet of ontbreekt moet een verbeter- en implementatietraject worden gestart. Een nieuwe werkwijze is pas effectief als deze niet alleen een oplossing biedt voor de "problemen", maar ook gedragen wordt door alle betrokken medewerkers. Improve Quality Services heeft veel ervaring in het gestructureerd testen en het implementeren daarvan. Bij het verbetertraject worden test process improvement modellen zoals Test Maturity Model Integration (TMMi) of Test Process Improvemenet (TPI) gebruikt. Onderdeel van de dienst test process improvement is het uitvoeren van een test assessment, waarin in een relatief korte periode duidelijkheid wordt verkregen over de bestaande situatie ten aanzien van testen en mogelijke verbeterpunten. Vanuit een brede ervaring helpt Improve uw organisatie een bepaald TMMi/TPI level te bereiken of een efficiënte en effectieve manier. Daarbij staat het (meetbaar) verbeteren van het testproces en de toegevoegde waarde voor de business centraal, en niet het bereiken van een TMMi/TPI level. Wij bieden tevens trainingen aan in de modellen TMMi en TPI Next. Daarnaast kunt u bij ons de training ISTQB Expert Level Improving the Testing Process volgen.

Risico analyse volgens Prisma
Momenteel wordt risk based en requirement based testen als test aanpak het meest gebruikt. De consultants van Improve ondersteunen u bij het vast stellen wat nu echt belangrijk is in uw software product en wat echt getest moet worden. Zij gebruiken hierbij het PRISMA© tool dat in samenwerking met Philips is ontwikkeld. Het PRISMA© tool biedt een gestructureerde ondersteuning in het uitvoeren en documenteren van een product risico analyse. Het resultaat van een PRISMA© product analyse is een grafiek met vier kwadranten die snel inzicht verschaft waar de product risico's zich in het product bevinden.

Opstellen testplan  
Een voorwaarde voor een beheersbaar en kwalitatief testproces is een gedegen testplan. De planningsfase is eigenlijk de belangrijkste testfase, die veelal wordt onderschat. Tijdens het opstellen van het testplan wordt via een proces van risicoanalyse de teststrategie bepaald. Het doel is: de best haalbare dekkingsgraad op de juiste plaats. Wij ondersteunen het opstellen van een testplan binnen uw project, o.a. het bepalen van de teststrategie, uitvoeren van een testproces risicoanalyse en opstellen van een testbegroting.

Coaching
Nadat een testmanager of testcoördinator goed is opgeleid, kan hij of zij behoefte hebben aan een ervaren professional die ondersteuning kan bieden die speficiek gericht is op de werksituatie. Een sparringspartner, die de opgedane kennis toepasbaar maakt. Improve coacht testcoördinatoren en testmanagers bij het toepassen van hun kennis in hun eigen organisatie om echt effectief te zijn.