Eerstvolgende trainingen:
CMAP 23-02
RST 02-03
TMap Next TM 03-03
ISTQB Foundation 09-03 
ATDD 15-03
ISTQB Adv TTA 16-03
CABA 23-03
Test Automation 23-03

 

Bekijk de planning of

schrijf direct in.

Usability

Op het gebied van bruikbaarheid verzorgen wij expert reviews, gebruikerstests en SUMI evaluaties. Tevens leveren wij ondersteuning bij het opzetten van user-interface standaards en bruikbaarheids-consultancy tijdens het onwikkelproces.

Expert review
Een expert review kan op meerdere manieren plaatsvinden. Een veelvuldig toegepaste techniek is de zogenaamde "heuristic evaluation". Bij een "heuristic evaluation" wordt na een korte introductie van het systeem, door één of meerdere usability experts een user-interface evaluatie uitgevoerd ten opzicht van een aantal algemeen geldende principes (heuristics). De bevindingen worden geklassificeerd samen met gebruikers en ontwikkelaars. In een zeer korte tijd (3 à 4 dagen) wordt inzicht verkregen in de bruikbaarheid van de user-interface. Deze techniek is ook zeer aan te bevelen bij het testen van internet sites en als onderdeel van een Rapid Application Development (RAD) traject.

Gebruikerstests
Bij gebruikerstests staat niet de user-interface maar de taken van de gebruikers centraal. Getracht wordt de vraag, "Kan de gebruikersorganisatie haar taken op een effectieve en efficiente manier met het systeem uitvoeren?", te beantwoorden. Bij gebruikerstests wordt getest op basis van taakscenario's door eindgebruikers. De gebruikers / testers worden geobserveerd door een usability expert, eventueel ondersteund door video-apparatuur.

SUMI evaluatie
De Software Usability Measurement Inventory (SUMI) is een vragenlijst waarmee een objectief inzicht in de mate van gebruikerstevredenheid kan worden verkregen. Een selectie van representatieve gebruikers (eventueel acceptatietesters) wordt gevraagd de SUMI vragenlijst in te vullen. SUMI is ontwikkeld in het Europese project MUSiC en wordt inmiddels toegepast door honderden organisaties wereldwijd. Improve Quality Services ondersteunt u bij het selecteren van de gebruikers, het analyseren van de resultaten en stelt een rapportage samen met concrete aanbevelingen.

Definiëren user-interface standaards
Consistente en bruikbare interfaces beginnen met het maken van goede afspraken. Dergelijke afspraken dienen te worden vastgelegd in een user-interface standaard. Deze standaards zijn veelal organisatie specifiek en worden mede bepaald door de ontwikkelomgeving. Vanuit onze kennis ten aanzien van van bruikbaarheid en met algemene industrie standaards op dit gebied bieden wij ondersteuning bij het definieren en implementeren van user-interface standaards.

Bruikbaarheidsadvies tijdens ontwikkeling
"Voorkomen is beter dan genezen." Bruikbaarheid kan niet op het laatste moment, op basis van testresultaten aan een informatiesysteem worden toegevoegd. Het dient een integraal onderdeel te zijn van het ontwikkeltraject (onder andere door toepassing van de hiervoor beschreven diensten.) In elke fase dient aandacht te worden besteed aan bruikbaarheid. Door tijdig gebruik te maken van expertise wordt de basis gelegd voor een bruikbaar systeem en wordt voorkomen dat in de testfase hoge herstelkosten moeten worden gemaakt voor veelal slechts "halve" oplossingen.