Eerstvolgende trainingen:

Visie

Ontwikkeling van de markt
Testen en kwaliteitszorg staan bij alle organisaties die software ontwikkelen of integreren hoog op de agenda. Het belang en de noodzaak van professioneel testen is ingezien. Steeds meer testers worden  gecertificeerd op basis van het ISTQB programma en is er ook steeds meer aandacht voor het continu verbeteren van ontwikkel- en testprocessen. De noodzaak van goed en gedegen testen neemt alleen maar toe om time-to-market en quality-to-market in evenwicht te houden. Het vereist van de tester dat hij steeds slimmer gaat testen, de juiste technieken op het juiste moment toepast en kan vertellen wat testen oplevert.

Onder invloed van nieuwe technologie, nieuwe organisatiemodellen met uitbesteding  en de behoefte aan snellere anticipatie op businessbehoeften zal de wijze van systeemontwikkeling blijven evolueren. Testen is een vak apart, maar ook onlosmakelijk verbonden met de keten van softwareontwikkeling. De vakkennis van de tester zal dan ook steeds meer ook een rol krijgen in andere schakels van de ontwikkelketen. Voorheen waren testers binnen de context van één applicatie werkzaam. Steeds meer zien we bedrijven overgaan op het integreren van systemen en zelfs ketens van systemen. De tester moet zich daardoor richten op het werkproces en krijgt een andere rol. Hij moet communiceren met verschillende geledingen binnen een organisatie, waardoor zijn rol steeds meer coördinerend en sturend wordt.

Wij zien professioneel testen als een business-value. Aangezien de doorlooptijd van testen steeds meer een bottleneck vormt, zien wij sterke aandacht voor het eerder vinden van fouten, met als gevolg dat requirements engineering, reviews en  testen door ontwikkelaars meer focus krijgen. De tester komt hierdoor als spin in het web te werken. Branchekennis, kennis van technologie en coördinerende en adviserende competenties worden daarom steeds belangrijker in het profiel van de tester.

Wij zien deze ontwikkelingen en spelen er pro actief op in door de vakkennis, branchekennis en de competenties van onze medewerkers continue te ontwikkelen.

Ontwikkeling van Improve Quality Services
Improve Quality Services zal zich in de komende jaren richten op het verder professionaliseren van de testmarkt. Zowel voor de tester als voor (de testorganisatie van) onze klanten.

Daarnaast is Improve nadrukkelijk bezig om haar testprofessionals te selecteren en te trainen om onderwerpen als requirements engineering, reviews en inspecties, ontwikkeltesten en automatisch (regressie)testen, regie over testen, outsourcing en het testen in Agile teams verder uit te bouwen en te ontwikkelen om de positie als hèt adviesbureau op het gebied van kwaliteit in IT te behouden en te verstevigen.