Consultancy & Interim

Inspecties en reviews

Inspecties en reviews

Inspecties en reviews zijn de meest effectieve en efficiënte methode voor kwaliteitsverbetering. Met een gestructureerde inspectie of review spoort u fouten in uw ontwikkeltraject vroegtijdig op en kunt u deze in de toekomst voorkomen. Improve Quality Services beschikt over veel praktische ervaring met inspecties.

Inspectie quickscan

Met een quickscan laat u in enkele dagen uw inspectie- en reviewproces beoordelen op efficiency en effectiviteit. De consultants van Improve analyseren hiervoor de opzet van het proces (procedures, training, templates) en vergelijken deze met de daadwerkelijke resultaten. Metrics zijn dan ook een essentieel onderdeel van elk inspectieproces.

Het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van de resultaten naar zowel management als de engineers is noodzakelijk voor een succesvol inspectietraject. In feedbacksessies koppelen wij de sterke en zwakke punten aan u terug. Gezamenlijk met deelnemers en betrokkenen bespreken we zo’n 30 inspectie- en reviewelementen. U krijgt bovendien zeer concrete aanbevelingen en verbeterpunten, waarmee u de investering in de review snel terugverdient.

Implementatie ondersteuning

Slechts zo'n 10% van de organisaties beschikt over een gedegen review- en inspectieproces. Toch kan een goede inspectie een duidelijke return-on-investment opleveren. Adviseurs van Improve hebben bij diverse organisaties meegewerkt aan een succesvolle implementatie. Hun bijdrage bestaat onder meer uit realistische procedures, ondersteunende hulpmiddelen (rules en checklists), training, metrics en feedback. Daarnaast besteden zij in samenwerking met u veel aandacht aan een goede veranderstrategie en de rol van de projectmedewerkers.