Consultancy & Interim

Advies en ondersteuning in software testen

Testen is en blijft een belangrijk onderdeel van het software ontwikkelings- en onderhoudsproces. Ook budgettair. Reden genoeg om testen grondig en gestructureerd aan te pakken. Improve verbetert het testproces binnen uw project of organisaties. Met maatwerk, gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring.

Agile testen

Bij testen in een Agile ontwikkelproject is niet alleen de tester, maar het hele team verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Dit vereist een goede samenwerking tussen testers en ontwikkelaars. Ze werken in sprints, vaak met Scrum als methode voor projectmanagement. Documentatie en testautomatisering hebben een andere functie dan in traditionele projectomgevingen. Voor veel testers is deze werkwijze nieuw. Door training, coaching en hulp bij de uitvoering zorgt Improve voor de benodigde veranderingen en laat testers effectiever en efficiënter functioneren.

Context-driven testen

Development is mensenwerk, software is complex en de uitkomst van projecten laat zich vaak moeilijk voorspellen. Met context-driven testing stemt u testdoelstellingen, aanpak en documentatie af op uw specifieke situatie. Zo past u het testen naadloos in uw proces in en weet u om te gaan met complexiteit, verwarring en veranderende inzichten. Context-driven testen maakt u maximaal flexibel en heeft daardoor altijd het hoogste rendement. 

Testautomatisering

Software blijft in omvang en functionaliteit toenemen en wordt zo steeds complexer. Tegelijkertijd verlangt u een steeds kortere ‘time-to-market’ met minimaal dezelfde kwaliteit. Hoe waarborgt u dat? Met de implementatie van een testproces zet u wellicht al een goede stap om efficiënt en effectief kwaliteit te garanderen en doorlooptijd te verminderen.
Het automatisch laten uitvoeren van (een deel van) de testcases kan een goede of zelfs noodzakelijke volgende stap zijn. Improve helpt u bij de invoering en organisatie van duurzame testautomatisering.

Testprocessen verbeteren

U constateert dat een testaanpak niet (meer) voldoet of ontbreekt. U wilt daarvoor een verbeter- en implementatietraject starten. Hoe zorgt u ervoor dat al uw medewerkers zich de nieuwe werkwijze eigen maken? Improve Quality Services heeft veel ervaring met testen, verbetermodellen als TPI en TMMi en het implementeren daarvan. Daarbij staat het (meetbaar) verbeteren van het testproces en de toegevoegde waarde voor de business centraal.

Risicoanalyse met Prisma

Alles testen is in de praktijk onmogelijk. Daarom wilt u vast kunnen stellen wat nu echt belangrijk is en wat er echt getest moet worden. Met risk-based en requirement-based testen kan dat. De consultants van Improve helpen u hierbij. Met het instrument PRISMA, dat in samenwerking met Philips is ontwikkeld, ondersteunen wij u bij het uitvoeren en documenteren van een product-risicoanalyse. Het resultaat: een grafiek met vier kwadranten, die u snel inzicht geeft in alle risico’s van een product.

Testplannen opstellen

Een goed testplan is een voorwaarde voor een beheersbaar en hoogwaardig testproces. In het testplan staat onder meer de teststrategie, die bepaald is na een uitgebreide risicoanalyse. Wij ondersteunen bij het opstellen van een testplan binnen uw project: we helpen de teststrategie opstellen, voeren de risicoanalyse uit en stellen de testbegroting op.

Coaching van testmedewerkers

Uw testmanager, testcoördinator of tester heeft een goede opleiding gehad, maar heeft behoefte aan praktijkgerichte ondersteuning op de werkvloer van een ervaren professional. Een sparringpartner, die de opgedane kennis toepasbaar maakt. Improve coacht uw medewerkers bij het toepassen van hun kennis in hun eigen organisatie, zodat ze echt effectief kunnen zijn.

Usability

Op het gebied van bruikbaarheid verzorgen wij expert reviews, gebruikerstests en SUMI evaluaties. Daarnaast ondersteunen wij u bij het opzetten van user-interface standaards en bruikbaarheids-consultancy tijdens het ontwikkelproces.