Consultancy & Interim

Usability

Expertise in usability van IT

Een goed systeem is meer dan een systeem dat doet wat het moet doen. Een goed systeem is ook gemakkelijk in gebruik. Op het gebied van bruikbaarheid van software en IT-producten verzorgt Improve expert reviews, gebruikerstests en SUMI-evaluaties.

Expert review

Met een expert review van Improve verkrijgt u in enkele dagen inzicht in de bruikbaarheid van de userinterface. De review vindt meestal plaats aan de hand van een zogeheten ‘heuristic evaluation’. Daarbij voeren de usability-experts een evaluatie uit op basis van een aantal algemeen geldende principes (heuristics). Ontwikkelaars en gebruikers bespreken daarna de resultaten en stellen samen in een classificatie vast welke het belangrijkst zijn.

Gebruikerstests

Bij gebruikerstests staat niet de userinterface maar de taken van de gebruikers centraal. De test geeft antwoord op de vraag of gebruikers de taken die ze willen doen met het systeem op een effectieve en efficiënte manier kunnen uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van taakscenario's, waarbij de gebruikers geobserveerd worden door de usability-experts.

SUMI-evaluatie

De Software Usability Measurement Inventory (SUMI) is een wereldwijd toegepaste vragenlijst die u laat invullen door een representatieve groep gebruikers. De lijst geeft zo een objectief inzicht in de gebruikerstevredenheid. Improve ondersteunt u bij het selecteren van de gebruikers, het analyseren van de resultaten en rapportage met concrete aanbevelingen.