Kenniscentrum

Agile

Agile dwingt kwaliteit af, maar hoe dan?

De kenniseconomie is de afgelopen jaren steeds dynamischer geworden. Niet alleen op technologisch vlak, maar ook in de manier waarop bedrijven georganiseerd worden. Organisaties, teams en individuen moeten wendbaar blijven om het tempo van de veranderingen in de markt te kunnen bijbenen. Vaak wordt ervoor gekozen om Agile te adopteren als oplossing. Maar wat is Agile precies?

Wij zien Agile als ‘de bekwaamheid om snel en wendbaar waarde te leveren van hoge kwaliteit’. De theorie is relatief simpel, maar de implementatie ervan des te complexer. Goed Agile werken dwingt het leveren van kwaliteit af. Slecht Agile werken heeft een negatief effect op kwaliteit. Er zijn echter geen standaardoplossingen voor goed Agile werken, want elke situatie is anders. Tegelijkertijd neemt het belang van kwaliteitscontroles toe in de toenemende omvang en complexiteit van informatietechnologie. Het is daarom van belang om goed geëquipeerd te zijn met kennis en vaardigheden die hierop aansluiten. Dit roept tegelijkertijd nieuwe vragen op over kwaliteit en testen.

Herkent u deze vragen?

 • Hoe kan ik testen terwijl de requirements nog niet af zijn?
 • Wie test wat?
 • Hoe betrek ik gebruikers bij het testen?
 • Hoe organiseer ik ketentesten in een agile project?
 • Hoe automatiseer ik een regressietestset?
 • Wanneer is het klaar en goed genoeg?
 • Wat betekent DevOps voor mijn organisatie?
 • Welke competenties moet ik nog ontwikkelen als Agile tester?

Wij hebben de antwoorden.

Onze visie op Agile en kwaliteit

Improve creëert met en voor haar klanten kwaliteit in Agile softwareontwikkeling, waarbij: 

 • Ontwikkelteams samen met klanten meteen de kwaliteit opleveren die ze gevraagd en betaald hebben.
 • Teams quality-infected werken en van daaruit de beste producten maken.
 • Testen volledig is geïntegreerd in de ontwikkelwerkzaamheden die tot een waardevol product leiden.
 • Acceptance Test Driven Development en Test Driven Development gebruikt worden.
 • Teams de meest waardevolle checks automatiseren.
 • Agile Testers hun passie voor testen als vak kunnen uitleven. 

Zodat onze klanten sneller en goedkoper, betere software ontwikkelen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

A≈Qua

Improve helpt u om bekwaam te worden op het vlak van Agile en kwaliteit. Wij geloven in de Agile principes en vertrouwen op de gevestigde kwaliteitsmethodieken. Daarnaast zoeken we continu, samen, naar betere manieren om software te ontwikkelen en te testen. Want kwaliteit bereik je samen. Daarom hanteren wij een context-specifieke aanpak waar gekeken wordt naar alle relevante factoren die de kwaliteit positief of negatief beïnvloeden. Samengevat: A-qua.

A-qua bestaat uit een scan waarin we middels een vragenlijst, interviews en waarneming op de werkvloer uw testbekwaamheid in de Agile context grondig analyseren.

 • Deze scan wordt uitgevoerd door experts met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van software ontwikkeling en kwaliteit en meer dan 10 jaar agile ervaring.
 • Na de scan adviseren wij u hoe u Agile Testen het best in kunt richten en kunnen we u ontzorgen door de regie te nemen over deze inrichting.
 • Wij zorgen voor een duurzame verandering door uw testers op te leiden en te begeleiden.
 • Zo nodig zetten wij tijdelijk onze Agile Testers, Scrum Masters en Agile Coaches in om het goede voorbeeld te geven. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen.

En dat betekent voor u:

 • Dat de scan snel is, praktisch en toch grondig, omdat theorie en praktijk ons meer dan bekend zijn.
 • Dat u binnen twee weken weet waar de winst te halen is met heldere maatregelen.
 • Dat ú bepaalt wat u zelf doet en wat u laat doen; wij garanderen nazorg op maat.
 • Dat wij een samenhangend ontwikkelproces garanderen waarin testen volledig is geïntegreerd.

Onze diensten in meer detail

Improve biedt een samenhangend pakket van opleidingen, consultancy en interim diensten aan haar klanten.

Wij bieden onder andere de certificerende trainingen Certified Agile Tester en Certified Agile Essentials als ondergrond voor agile kwaliteit. Ook op het gebied van Acceptance Test Driven Development kunt u bij Improve terecht. Diverse maatwerktrainingen voor testers, developers en teams maken het pakket compleet. Om de theorie in praktijk te brengen adviseren wij over het opzetten van testprocessen in agile teams, richten we testautomatisering in en coachen we scrum masters, testmanagers en testers. Indien nodig en gewenst helpen wij u teams met interim Scrum Masters en Agile testers, Agile Test Architecten, Agile Testautomatiseerders en Agile Test Managers die het goede voorbeeldgeven in teams en in uw organisatie.

Waarom Improve Quality Services?

 • Improve Quality Services heeft ruime praktijkervaring met agile testen als procesinrichter, coach en tester bij gerenommeerde klanten.
 • Onze consultants bezitten uitgebreide ervaring met procesverbetering, coachen en opleiden.
 • Improve is dé opleider op het gebied van agile quality.
 • Improve streeft naar continue innovatie en geeft met regelmaat presentaties op (inter)nationale Conferenties zoals de Agile Testing Days.

Improve Quality Services heeft inmiddels een groot portfolio aan trainingen op het gebied van testen en kwaliteit in een agile context. Bezoek hiervoor onze trainingen.

Meer weten? Vraag het de Expert.

Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Berry Kersten. Ik ben ondertekenaar van het Agile Manifesto en geloof in de kracht van de onderliggende waarden en principes. Kwaliteit is binnen Agile werken vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf.

Bij Improve delen we kennis, kunde en vertalen we dit naar kansen voor onze klanten. Graag wissel ik met u van gedachten over onze Agile visie en de mogelijkheden die we voor u hebben.

Wilt u ook een keer ervaringen uitwisselen met één van onze experts of heeft u een vraag? U kunt me bereiken via (040) 202 18 03 of via berry.kersten@improveqs.nl.