Kenniscentrum

Agile

Agile dwingt kwaliteit af, maar hoe dan?

De kenniseconomie is de afgelopen jaren steeds dynamischer geworden. Niet alleen op technologisch vlak, maar ook in de manier waarop bedrijven georganiseerd worden. Organisaties, teams en individuen moeten wendbaar blijven om het tempo van de veranderingen in de markt te kunnen bijbenen. Vaak wordt ervoor gekozen om agile te adopteren als oplossing. Maar wat is agile precies?

Wij zien agile als ‘de bekwaamheid om snel en wendbaar waarde te leveren van hoge kwaliteit’. De theorie is relatief simpel, maar de implementatie ervan des te complexer. Goed agile werken zorgt voor het leveren van kwaliteit. Slecht agile werken heeft een negatief effect op kwaliteit. Er zijn geen standaardoplossingen voor goed agile werken, want elke situatie is anders. Tegelijkertijd neemt het belang van kwaliteitscontroles toe door de toenemende omvang en complexiteit van informatietechnologie. Het is daarom van belang om goed geëquipeerd te zijn met kennis en vaardigheden. Dit roept tegelijkertijd nieuwe vragen op over kwaliteit en testen.

Herkent u deze vragen?

 • Hoe maken we een effectieve teststrategie of -aanpak in ons scrumteam?
 • Welke vaardigheden hebben onze teamleden nodig om goed te kunnen testen?
 • Wat is de beste aanpak om testen te automatiseren?
 • Waarom verloopt het agile werken niet zoals we graag zouden willen?
 • Hoe bespreek ik (software)kwaliteit binnen onze organisatie?
 • Hoe verbeteren we ons (test)proces binnen een agile context?

Wij hebben de antwoorden.

Onze visie op agile en kwaliteit

Improve creëert met en voor haar klanten kwaliteit in agile softwareontwikkeling, waarbij:

 • Kwaliteit systematisch en integraal aanpakt wordt.
 • De focus ligt op écht goed samenwerken om (software)kwaliteit op te leveren.
 • We geloven dat de menselijke factor het belangrijkste aspect is in softwareontwikkeling.
 • Het automatiseren van testen gebeurt met een gedegen visie en aanpak passend bij de organisatie.
 • Testers een waarde toevoegende rol hebben met een kritische blik en risicogedreven mindset.
 • Testen vakmanschap is, met bovengemiddelde testvaardigheden.

Zodat onze klanten sneller en goedkoper, betere software ontwikkelen.

Maar hoe werkt dit in de praktijk?

AQuA

Improve helpt u om bekwaam te worden op het vlak van agile en kwaliteit. Wij geloven in de agile principes en daarom zoeken we continu, samen met de klant, naar betere manieren om software te ontwikkelen en te testen. Want kwaliteit bereik je samen. Daarom hanteren wij een context-specifieke aanpak waar gekeken wordt naar alle relevante factoren die de kwaliteit positief of negatief beïnvloeden. Dit noemen wij een Agile Quality Assessment (AQuA).

AQuA is een serious cardgame die teams helpt om op een interactieve en gestructureerde manier te ontdekken wat de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden zijn in de agile werkwijze. Het kaartenspel bestaat uit ruim 80 criteria opgedeeld in 5 categorieën:

 • Culture & Context (bijv. stakeholder commitment, trust)
 • Practices (bijv. exploratory testing, test automation)
 • Process (bijv. working software, integration in sprint)
 • Skills & Knowledge (bijv. creative thinking, problem solving)
 • Team (bijv. commitment, technical debt)

Zodoende kan het agile proces vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld en verbeterd worden. In een timebox van maximaal vier uur worden sterke en zwakke punten geïdentificeerd op vlakken die het team op dat moment belangrijk vindt. AQuA bestaat uit vier ronden:

 1. het selecteren van relevante criteria in de categorieën door de deelnemers. Hiermee wordt de context bepaald bij de vervolgstappen van het spel.
 2. het rangschikken van de criteria per categorie op prioriteit. Deze manier van prioriteren dwingt het maken van keuzes af. Zo ontstaat een transparant overzicht van belangrijkheid.
 3. het scoren van alle relevante criteria (op een dezelfde manier als Planning Poker).
 4. het analyseren van de resultaten, waarmee de verbetermogelijkheden concreet gemaakt worden.

Het totale proces wordt gefaciliteerd door onze experts met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van software ontwikkeling en kwaliteit en meer dan 10 jaar agile ervaring.

Na het spelen van de game kunnen wij u adviseren hoe u de verbeteringen het beste kunt inrichten. Zo nodig zetten wij tijdelijk onze agile testers, scrum masters en agile coaches in om het goede voorbeeld te geven. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen.

En dat betekent voor u:

 • Dat AQuA snel, praktisch en toch grondig is, omdat u de inhoudelijke regie heeft en wij de kennis en ervaring hebben om met oplossingen te komen.
 • Dat u binnen een dag weet waar de winst te halen is.
 • Dat ú bepaalt wat u zelf doet en wat u laat doen; wij garanderen nazorg op maat.

Onze diensten in meer detail

Improve biedt een samenhangend pakket van opleidingen, consultancy en interim diensten aan haar klanten.

Wij bieden onder andere de certificerende trainingen Certified Agile Tester en Certified Agile Essentials als ondergrond voor agile kwaliteit. Ook op het gebied van DevOps en Behaviour Driven Development kunt u bij Improve terecht. Diverse maatwerktrainingen voor testers, developers en teams maken het pakket compleet. Om de theorie in praktijk te brengen adviseren wij over het opzetten van (test)processen in agile teams, richten we testautomatisering in en coachen we scrum masters, product owners, testmanagers en testers.

Waarom Improve Quality Services?

 • Improve Quality Services heeft ruime praktijkervaring met agile werken als trainer, procesinrichter, coach en tester bij gerenommeerde klanten.
 • Onze consultants bezitten uitgebreide ervaring met procesverbetering, coachen en opleiden.
 • Improve is dé opleider op het gebied van agile quality.
 • Improve streeft naar continue innovatie en geeft met regelmaat presentaties op (inter)nationale Conferenties zoals de Agile Testing Days.

Meer weten? Vraag het de Expert.

Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Berry Kersten. Ik ben ondertekenaar van het agile manifesto en geloof in de kracht van de onderliggende waarden en principes. Kwaliteit is binnen agile werken vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf.

Bij Improve delen we kennis, kunde en vertalen we dit naar kansen voor onze klanten. Graag wissel ik met u van gedachten over onze agile visie en de mogelijkheden die we voor u hebben.

Wilt u ook een keer ervaringen uitwisselen met één van onze experts of heeft u een vraag? U kunt me bereiken via (040) 202 18 03 of via berry.kersten@improveqs.nl