Kenniscentrum

Steeds vaker werken we op een agile wijze. De markt vraagt om sneller en goedkoper testen met betere resultaten. Werkende software is belangrijker dan uitputtende documentatie. Personen en interactie zijn belangrijker dan methoden en tools. Hoe geeft een tester hieraan invulling? Een op maat gemaakte testaanpak in plaats van een in beton gegoten testmethode is de oplossing. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de organisatie, het project of het systeem kiest de tester passende methoden en technieken.

Het is vaak zinloos om een master testplan te schrijven waarin de test strategie staat die je de komende maanden gaat toepassen. Tijdens het project kom je steeds meer te weten over het product en krijg je een steeds beter beeld over de risico’s. Hierdoor veranderen prioriteiten en de te testen onderdelen worden aangevuld of veranderen helemaal. Tijdens het project leer je en daardoor wordt steeds duidelijker wat de beste oplossing is. Dus ook de test strategie en de testen veranderen regelmatig. Een context-driven aanpak helpt bij het kiezen van de best passende aanpak omdat iedere situatie en ieder project en/of product uniek is.