Kenniscentrum

Klantwaarde, time-to-market, kwaliteit en stabiliteit, daarom DevOps.

Het leveren van hoge klantwaarde, snelle time-to-market, kwalitatieve software en stabiele (productie)omgevingen zijn cruciaal bij de marktdynamiek van vandaag. De praktijk leert dat het niet eenvoudig is om al deze aspecten goed te beheersen. Het agile gedachtengoed helpt hierbij als interactiemodel voor ontwikkelteams. Het succes van agile zit o.a. in het implementeren van de mindset en het juist toepassen van de technieken. Maar de laatste jaren wordt steeds meer gesproken over DevOps als oplossing, zonder dat altijd helder is wat men ermee bedoelt.

Vanuit historisch perspectief is agile een oplossing voor problemen die te maken hebben met het onvermogen om aan de variërende klantvraag te voldoen. DevOps is een soortgelijke reactie, maar dan vanuit de optiek dat de ontwikkelorganisatie niet voldoende is aangesloten op de beheerorganisatie. Oftewel, het onvermogen om de opgeleverde software goed te beheersen en te onderhouden. De DevOps filosofie is hierin ondersteunend door betere interactie tussen business-, ontwikkel- en beheerteams aan te moedigen en de mogelijkheden van de technologie optimaal te benutten.

Wat is DevOps?

DevOps is enerzijds te beschouwen als een professionele beweging vanuit een groep mensen met de overtuiging dat met een juiste combinatie van technologie en attitude men daadwerkelijk het (positieve) verschil kan maken met softwareontwikkeling en -beheer.

Anderzijds is DevOps een samensmelting van aspecten waaronder automatisering, metrieken en lean(principes). Deze aspecten zijn relevant voor de gehele waardeketen: van idee tot en met de software in productie. Uiteindelijk resulteert dit in een betere grip op het sneller, beheerst leveren van kwalitatief goede software.

Hoe kunnen we u helpen?

DevOps is geen doel op zich, maar een ontdekkingstocht naar continu leren, verbeteren en het toepassen van de juiste middelen binnen de juiste context. DevOps is een organisatorische evolutie naar optimale (software)kwaliteit in de hele waardeketen en vergt een investering in kennis, cultuur en techniek. Het begrijpen van DevOps is niet voldoende, het daadwerkelijk kunnen toepassen van de principes is minstens zo belangrijk.  

Dit is niet vluchtig aan te leren, maar het kost tijd en energie om deze gedragsverandering (bij iedereen) tot stand te brengen. Het is een 'alle hens aan dek' mentaliteit van ontwikkelteams en beheerders om kwaliteit te waarborgen. DevOps resulteert uiteindelijk in snelle en betrouwbare softwareopleveringen die ook nog eens makkelijk beheersbaar zijn. Bij uw DevOps ontdekkingsreis is Improve de reisleider, u kiest de route.

Er bestaat geen standaard implementatie voor DevOps. Echter, inzicht krijgen in de typische problemen die DevOps probeert op te lossen en het (onder)kennen van de juiste middelen helpt om DevOps beter te begrijpen en toe te passen. Denk aan:

  • hoe realiseren we snellere en betrouwbare deployments?
  • waarom werken testers, ontwikkelaars en beheerders niet goed samen?
  • welke DevOps principes helpen ons om kwalitatief goede software op te leveren?

Improve Quality Services biedt een aantal diensten om uw DevOps reis te ondersteunen:

DevOps Aha-erlebnis

Dit is een presentatie van 1 uur met daarin een breed overzicht over onder andere:

  • het ontstaan van DevOps
  • de kernconcepten en principes
  • de essentie van een Devops cultuur

 Met deze inzichten krijgt u bewustwording over het hoe, wat, waarom en de impact van DevOps.

Doelgroep: iedereen die nog geen ervaring heeft met DevOps en graag meer wil weten over de basis. Ook geschikt als awareness voor organisaties die willen starten DevOps.

DevOps Quality Assessment.

Dit is een inspirerende workshop van een dagdeel met daarin:

  • de presentatie DevOps Aha-erlebnis
  • een workshop die interactief inzoomt op de bestaande en gewenste toestand van DevOps aspecten binnen uw team of organisatie

Deze workshop geeft u nieuwe inzichten biedt concrete handvaten om met DevOps (verder) aan de slag te gaan.

Doelgroep: iedereen met geen tot beperkte DevOps ervaring en op een laagdrempelige wijze de DevOps aspecten beter willen leren kennen. Ook voor organisaties die al een start hebben gemaakt met DevOps.

The Phoenix Project.
Dit is een realistische business simulatie game van 1 dag om DevOps te ervaren en de principes toe te passen in een praktijksituatie. Deze simulatie wordt uitgevoerd in samenwerking met onze partner GamingWorks. 

Doelgroep: teams die praktijkgericht DevOps willen ervaren om bijvoorbeeld samenwerking verstevigen of om de eigen aanpak verder te verbeteren.

Meer weten? Vraag het de expert.

Wij geloven in de kracht van DevOps. Kwaliteit is binnen DevOps vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf. Bij Improve delen we kennis, kunde en vertalen we dit naar kansen voor onze klanten. Graag wisselen wij met u van gedachten over onze DevOps visie en de mogelijkheden die we voor u hebben.

Wilt u ook een keer ervaringen uitwisselen met één van onze experts of heeft u een vraag? U kunt ons bereiken via (040) 202 18 03 of via info@improveqs.nl.