Kenniscentrum

Outsourcen is en blijft populair onder bedrijven.

Outsourcen is en blijft populair onder bedrijven. Verwachte resultaten worden vaak echter niet behaald. Waar ligt dat aan? 

Veel bedrijven hebben moeite met het beheersen van kwaliteit in het geval van uitbesteding.
Kwaliteit is moeilijker te definiëren dan de planning en het budget. Bestaande problemen met kwaliteitsbeheersing worden bij uitbesteding nog complexer. Zowel voor outsourcen als voor kwaliteitsbeheersing zijn al vele mogelijke maatregelen bekend. Ze zijn, tot nu toe, echter nooit in een enkel framework geplaatst. Improve heeft deze maatregelen verzameld in het Quality Level Management-model. Met Quality Level Management kunnen klant en leverancier samen sneller en goedkoper (IT-gerelateerde) producten maken van de gewenste kwaliteit. Dit wordt bereikt door:
  • Het kiezen van de juiste partijen,
  • het maximaal benutten van ieders kwaliteiten en
  • het voorkomen en beperken van
    • dubbel werk;
    • rework;
    • geschillen over kwaliteit.

Vanuit onze expertise in test- en kwaliteitsmanagement merken we dat outsourcingstrajecten en –modellen zich veelal richten op  organisatorische en procesmatige aspecten. Het product wordt daarbij al snel onderbelicht. Daarom bevat het QLM-model deze aspecten juist wel. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt in verschillende type maatregelen: preventief, detectief en correctief. Maatregelen treft men dus op verschillende niveaus en zijn verschillend van aard.

Het QLM model, en meer, is beschreven in het Engelstalige boek "Quality Level Management - Managing Quality in Outsourcing". Het boek is bedoeld voor managers en consultants die, als klant of leverancier, een praktisch model zoeken om kwaliteit te beheersen in een uitbestedingsrelatie. "Quality Level Management - Managing Quality in Outsourcing" is op Eurostar 2012 door Improve gepresenteerd.

Improve helpt organisaties bij het managen en verbeteren van productkwaliteit bij outsourcing. We adviseren, voeren audits uit en leveren interim managers. Daarnaast verzorgen wij trainingen en workshops waarin wordt ingegaan op het verkrijgen en verbeteren van kwaliteit.

"I read the book with in my mind the context of an outsourcing project that I attended one year ago. The (too optimistic) business case lost every attractivity after three months and finally the case ended in court. So I recognize a lot when reading your book, and this organization would have been better off when taking your practical QLM-model into practice, together with the outsource partner.", Gertjan ter Harmsel

"In Q3 of 2013, Improve Quality Services and Philips Lighting agreed to do a QLM scan on one of the Philips Lighting projects: Starsense RF wireless family. This project consists of multiple product development teams, from both internal and external suppliers and on various sites around the world. The intention of the scan was to identify areas in which the efficiency of the collaboration between the product development teams could be further improved.The approach taken was to let Improve Quality Services, as an independent and objective partner, interview the product development teams on the areas from QLM within a two-week timeframe. The results then were collected and combined into a presentation, which was given to the stakeholders from the project and the management team. During the presentation there was room for discussion and clarification of the findings, where in the end a common understanding and interpretation of the results was obtained. The results gave valuable insights into the strengths and weaknesses of the relation of the project with both the internal and external suppliers and on different organizational levels. Based on these insights and using their knowledge and experience, Improve Quality Services provided a set of preventive, detective and corrective measures, tailored to the organizational levels they could be applied to. Measures that were greatly appreciated by the project and for which the project would like to thank Improve Quality Services." Sandra Peeters-Mollemans, System Test Architect, Philips Lighting

NEN/ISO 37500: Outsourcing

Door het ISO Technical Commitee wordt in Nederland onder leiding van NEN gewerkt aan een nieuwe standaard Guidance on Outsourcing.In een internationale verband verleent Improve Quality Services een bijdrage aan de totstandkoming van deze standaard in samenwerking met NEN, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KPMG, BDO, Centric, Enexis en andere partijen.Het doel van deze standaard is om een industrie onafhankelijk standaard te beschrijven voor de keuze, de inrichting en het onderhoud van een samenwerkingsverband in de context van outsourcing.


Platform Outsourcing Nederland

Improve Quality Services is lid van het Platform Outsourcing Nederland (PON), de onafhankelijke ontmoetingsplaats voor het ontwikkelen en delen van outsourcing deskundigheid. Het PON verbindt alle niveaus van vertegenwoordiging van belanghebbenden op het gebied van outsourcing binnen een betrouwbare, niet-commerciële omgeving.Globalisering en toenemende druk op time-to-market, flexibiliteit en kosten dwingen steeds meer bedrijven om zich te beperken tot hun kerntaken. Zij zullen daartoe steeds vaker gebruik maken van andere partijen om diensten of producten (toe) te leveren. Outsourcing wordt daarmee gemeengoed.  Als gevolg van deze ontwikkelingen ziet PON dat er een groeiende behoefte is aan regisseurs die in staat zijn effectief te navigeren in deze snel complexer wordende wereld. PON ondersteunt haar leden om effectief te zijn in deze snel veranderende wereld. Het ontwikkelen van kennis hoe dit te doen en het praktisch leren door uitwisseling van ervaring zijn daarin belangrijke middelen.

Meer weten? Vraag het de expert.

Wilt u ook een keer ervaringen uitwisselen met één van onze experts of heeft u een vraag? U kunt ons bereiken via (040) 202 18 03 of via info@improveqs.nl.