Kenniscentrum

Improve biedt een drietal certificerende opleidingsprogramma's aan op het gebied van gestructureerd testen.

 


ISTQB

The International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) is een internationale non-profit organisatie die zich richt op het verder professionaliseren van het testvak. Dit wil het ISTQB bereiken door (o.a.)

 • een wereldwijd geaccepteerde (test)terminologie door middel van een glossary te promoten;
 • syllabi over het testvak op te stellen en te onderhouden zodat deze in lijn zijn en blijven met de laatste ontwikkelingen van het vakgebied;
 • een internationaal erkend testcertificatieprogramma op te stellen en te onderhouden.

Glossary
De glossary “Standard glossary of terms used in Software Test” is een verzameling van concepten, termen en definities zoals die gebruikt worden in de testwereld. Diverse standaarden zijn als basis gebruikt. Doel van de glossary is te komen tot een wereldwijd geaccepteerde terminologie ten behoeve van een betere communicatie binnen de testwereld en met gerelateerde disciplines.
De laatste versie van de glossary is te downloaden via de website van ISTQB.

Syllabi
Het ISTQB heeft syllabi opgesteld voor Foundation Level, Advanced Level en Expert Level. Deze syllabi beschrijven de zogenaamde “common body of knowledge” van ISTQB leden van over de hele wereld. Elke syllabus is grondig geanalyseerd en opgesteld door testers die allen aantoonbare ervaring hebben in het testvak. De syllabi zijn op elkaar afgestemd en zijn passend binnen het overall ISTQB certificatieprogramma. De laatste versies van de syllabi zijn te downloaden via de website van ISTQB. 

Testcertificering
De doelstellingen van het testcertificatieprogramma zijn:

 • erkenning voor testen als een noodzakelijke en professionele software engineering discipline binnen de IT industrie;
 • ervaren testers in staat te stellen zich als dusdanig herkenbaar te maken bij werkgevers, klanten, en collega's;
  uitdragen van consistente en gedegen test practices binnen alle software engineering disciplines;
 • aanbieders in staat te stellen gecertificeerde testers op te laten leiden, aan te nemen of in te huren, met als gevolg;
 • een commercieel onderscheidend vermogen ten opzicht van concurrenten;
 • en testers de mogelijkheid te bieden om een door de IT industrie erkende kwalificatie te verkrijgen.

Het certificeringsprogramma bestaat uit een drietal niveaus:

 • Foundation Level CTFL
 • Advanced Level CTAL
 • Expert Level CTEL

Accreditatie
Het ISTQB heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen werkt het ISTQB met accreditaties. Om ISTQB opleidingen te mogen verzorgen, dient de training provider geaccrediteerd te zijn (wat betekent dat naast opleidingsmateriaal en docenten accreditatie?). Daarnaast dient ook het opleidingsmateriaal, als ook de docenten geaccrediteerd te worden. Improve voldoet uiteraard aan al deze kwaliteit eisen.

Improve Quality Services BV en ISTQB
Improve heeft altijd een nauwe relatie gehad met ISTQB. Erik van Veenendaal is jarenlang Vice-president van ISTQB geweest en net als een aantal andere collega’s betrokken bij diverse werkgroepen en bij BNTQB (Belgium and Netherlands Testing Qualification Board). BNTQB  vertegenwoordigt Nederland en België binnen het ISTQB.

Improve loopt voorop en is dé testopleider van de Benelux op het gebied van ISTQB opleidingen. Als eerste in de Benelux zijn we begonnen met de Foundation training en Practitioner training (de voorloper van Advanced). Ook met onze Advanced trainingen lopen we weer voorop. Wij bieden wij alle drie de modules (Test Manager, Test Analyst en Technical Test Analyst) op Advanced level aan, uiteraard aangepast aan de nieuwste syllabi. In 2014 introduceerde Improve als eerste in de Benelux ook de training Improving the Testing Process van het Expert Level (Modules Assessor en Implementer). In het eerste kwartaal van 2017 zal Improve ook de eerste module van  training Expert Level Test Manager aanbieden in samenwerking met Professional Testing. Deze training bestaat uit de modules Strategic Management, Operational Test Management en Managing the Test Team.

Alle ISTQB opleidingen die Improve verzorgt zijn uiteraard geaccrediteerd. Dat we niet alleen de eerste zijn, maar ook de beste, blijkt uit het feit dat we marktleider zijn in kwantiteit én kwaliteit. Onze slagingspercentages voor zowel de Foundation als de Advanced trainingen liggen ver boven het (inter)nationale gemiddelde.

TMap Next

TMap staat voor ‘Test Management Approach’ en behelst een gestructureerde testaanpak voor software producten. De aanpak steunt op een viertal essenties:

 • Business Driven Test Management (BDTM) aanpak
 • Gestructureerd testproces
 • Complete gereedschapskist
 • Adaptieve testmethode

TMap Next is sinds eind jaren negentig  de standaardaanpak voor testers in Nederland. De voorloper van TMap Next, TMap, is mede ontwikkeld door Erik van Veenendaal, oprichter van Improve Quality Services. Momenteel worden de diverse trainingen omgezet naar de nieuwe standaard TMap Suite.

TMap Next kent een tweetal niveaus:

Medewerkers van Improve zijn allemaal gecertificeerd op het gebied van TMap Next.

U kunt bij Improve voor beide niveaus een door Exin geaccrediteerde opleiding met mogelijkheid tot certificering volgen. De trainingen worden verzorgd door geaccrediteerde trainers, met door Exin geaccrediteerd cursusmateriaal.


TMMi

Sinds een aantal jaren is Software Process Improvement (SPI) een belangrijk aandachtsgebied in de IT-industry. Ondanks het feit dat testen veelal 30-40% van de total projectkosten omvat, wordt in de verschillende SPI-modellen, onder andere CMMI, nog steeds (te) weinig aandacht gegeven aan testen. Als antwoord hierop is het Test Maturity Model Integration (TMMi) ontwikkeld. TMMi is, als model ter ondersteuning van test process improvement,  complementair ten aanzien van CMMI. Evenals CMMI omvat TMMi vijf niveaus van volwassenheid.

Het TMMi model is ontwikkeld door de TMMi Foundation. Improve Quality Services is als eerste organisatie in de Benelux geaccrediteerd tot het uitvoeren van formele TMMi assessments.