Kenniscentrum

Hoe test je een tunnel?

Jeanne Hofmans, Eduard Hartog, Patrick Duisters
download terug naar
overzicht

Whitepaper Congres Tunnelveiligheid, April 2014

Als je door een tunnel rijdt besef je eigenlijk niet wat daar allemaal mee gemoeid is. Totdat er een keer iets misgaat. Zo ondervond ook onze collega Manon: “Zaterdagavond 23:00. “Wil de bestuurder van de auto met de platte achterband zich melden bij het kastje dat zich enkele meters achter de auto bevindt?" Een half uur later zat de nieuwe achterband erop en was de boa constrictor in de achterbak gelukkig niet te veel afgekoeld.” In dit artikel bespreken we wat een tunnel anders maakt dan een gewone weg. Veiligheid speelt daarin een grote rol. Die veiligheid borg je door verificatie en validatie. Maar hoe dan? In dit artikel gaan we in op de ervaringen van Improve Quality Services bij de verificatie en validatie van tunnels. Dit doen we vanuit twee perspectieven. Ten eerste vanuit het perspectief van een auditor die de V&V toetst. Ten tweede vanuit het perspectief van de projectorganisatie. Het artikel eindigt met suggesties voor de succesvolle verificatie en validatie van een tunnel.