Kenniscentrum

Onze projecten op een rij gezet

De afgelopen jaren heeft Improve op het gebied van testen, test engineering, testautomatisering en kwaliteitsmanagement veel bijzondere en mooie projecten gedaan. Hieronder een greep uit de projecten waarbij Improve betrokken is geweest.

Finance

Bij veel financiële instellingen heeft Improve een goede naam. De testers van deze organisaties komen naar onze trainingen om het vak te leren en Improve verzorgt vele in-house (maatwerk)trainingen om de kennis en kunde verder uit te bouwen. Daarnaast hebben meerdere banken ons gevraagd hun testprocessen te beoordelen en te adviseren over verbeteringen om de kwaliteit van systemen te verbeteren om zo de stabiliteit en zekerheid van hun dienstverlening te waarborgen.

Zorg

De zorg is een zeer diverse sector. Improve heeft gewerkt bij ziekenhuizen, bij ondersteunende dienstverleners en bij bedrijven die medical devices maken. Een zeer specifiek vakgebied dat is omgeven door regelgeving die ook zeer specifieke eisen stelt aan de testprocessen. Door de verdergaande digitalisering en de eisen aan datakwaliteit wordt de zorg voor Improve een steeds belangrijkere sector.

Industrie

In de industrie wordt alles global, sneller, goedkoper en innovatiever. Veel industrieën gaan daarom over op agile en lean werkwijzen. Improve ondersteunt vele (hightech) bedrijven bij deze transitie. Des te uitdagender omdat deze industrieën niet alleen te maken hebben met software maar ook met specifieke hardware en machines. Improve is groot geworden in de hightech wereld en spreekt de taal.

IT

De opkomst van internet, mobile devices, cloud technology en Internet of Things biedt IT bedrijven nieuwe kansen en uitdagingen. Met nieuwe eisen aan kwaliteit. Improve volgt de technologische ontwikkelingen en met name de rol van kwaliteit en testen om die om te zetten in nieuwe kennis, trainingen en services zodat IT bedrijven hun klanten bedrijfszekere state-of-the-art systmen kan leveren.

Infrastructuur

In het Nederlandse weg- en waternet wordt IT steeds belangrijker en kritischer om tunnels, bruggen en verkeerssystemen op een veilige manier steeds grotere verkeersstromen te laten ondersteunen. Vele gekoppelde systemen ondersteunen de weggebruikers. Vanuit onze historie in mission critical systems heeft Improve veel kennis en ervaring opgedaan over deze bijzondere wereld. Wij ontwerpen en beoordelen Verificatie en Validatieprocessen van tunnels en bruggen in Nederland.

Overheid

IT vormt het kloppend hart van de digitale dienstverlening. Improve Quality Services kent de mogelijkheden en uitdagingen als het aankomt op ICT-projecten bij de overheid.