Kenniscentrum

Adviseren, Leren, Doen in de praktijk

Enige tijd geleden deden we een project om Agile werken te introduceren bij een klant. Omdat de klant ook aan certificering zat te denken, dienden de requirements goed opgezet te worden. En daar liepen ze tegen problemen aan.

De klant had een product gemaakt wat indrukwekkend was qua prestaties, maar helaas niet goed onderhoudbaar. Met de plannen van certificering was het nodig om het product en het onderhoud te professionaliseren te beginnen met het opstellen en traceerbaar maken van de requirements.

 Vanuit onze ervaring weten we inmiddels dat er vaak achter de eerste klantvraag nog andere vragen zitten. Vandaar dat we zijn begonnen met een inventariserend gesprek om te onderzoeken hoe we de klant het beste konden ondersteunen. Via een gesprek bleek dat er inderdaad meerdere vragen bestonden.

  • Hoe kunnen requirements geadministreerd worden?
  • Hoe kan het certificeringsprogramma opgezet en uitgevoerd worden?
  • Hoe kan dit worden gedaan in Azure DevOps?
  • Hoe kunnen we de requirements opstellen aangezien er nu niets was gedocumenteerd?
  • Hoe kunnen testen worden ingericht (in een Agile project met Azure DevOps)?

 In overleg hebben we 2 trainingen gegeven om de kennis en het bewustzijn van de teamleden te vergroten.

  • De eerste workshop was een inleiding op requirements management en testen. Dit was een training die specifiek op de klantvragen gebaseerd was en werd gegeven door een Improve trainer met IREB en ISTQB kennis.
  • De tweede workshop omvatte het inrichten van de reeds gekozen tool Azure DevOps. Dit werd uitgevoerd door de Improve consultant met kennis van tooling en testautomatisering.

Alle teamleden deden aan deze trainingen mee. Het doel was om de teamleden te leren over de benoemde onderwerpen en tevens het bewustzijn hierover te verhogen.

Vanuit de workshop voor het inrichten van Azure DevOps is ook besloten om ons te betrekken bij het feitelijk configureren en inrichten hiervan (doen). De tool diende op een zodanige wijze ingericht te worden dat de requirements goed geadministreerd konden worden en traceerbaar waren. Dit is door een Improve consultant uitgevoerd in samenwerking met het team.

Het was vooral zoeken naar het generieke model (Agile, Scrum of CMMi) en de binnen het gekozen model de benodigde aanpak voor requirementsmanagement. Uiteindelijk is tijdens deze workshop gekozen voor Scrum met een 5-tal levels, waarbij de bovenste 3 level bewaard blijven, terwijl de onderste 2 levels in principe volatiel waren. De bovenste 3 levels zijn de verantwoordelijkheid van de Product Owner. De onderste 2 levels, worden gebruikt tijdens de sprint door het team. Deze 2 laagste levels worden dus niet gebruikt voor tracering.

 Tijdens het inrichten van het tool, heeft een Improve consultant de Product Owner begeleid bij het beheren van de Product Backlog. Nadat de eerste opzet van de inrichting in Azure DevOps een feit was, heeft een collega de begeleiding en ondersteuning over genomen. Hij heeft het requirementsmanagement opgepakt, zodanig dat het team verder kan. Tevens pakt de Improve consultant het testen op. Wanneer dit is ingericht en geïmplementeerd, zal dit overgedragen worden aan het team om dat verder zelf op te pakken.

Tegelijkertijd is een Improve consultant betrokken om de feitelijke certificering van het product voor te bereiden en uit te voeren. Ook deze kennis zal tezijnertijd overgedragen worden aan de staande organisatie.