Kenniscentrum

Agile assessments

Agile assessments

Steeds meer organisaties stappen over op een agile aanpak voor hun softwareontwikkeling. Één van onze klanten heeft ons gevraagd om hun agile pilot project te toetsen. Het doel hiervan was om ervan te leren, de aanpak eventueel bij te stellen en hierna verder uit te rollen binnen de rest van de omvangrijke organisatie.

In de assessment zijn de rollen, gebeurtenissen en artefacten geanalyseerd zoals die beschreven zijn in de officiële Scrum guide. Verder zijn de 12 agile principes meegenomen in de toetsing. De assessment bestond uit een eigen expert opinion en een zelf assessment van het team. De resultaten werden gevisualiseerd in een spindiagram met waarden tussen de 1 (laagste niveau) en de 5 (hoogste niveau).

 Deze assessment heeft geresulteerd in een rapport met hierin de geanalyseerde resultaten met hierbij een lijst van aanbevelingen. Hierbij viel op dat er redelijk volgens Scrum wordt gewerkt, maar dat de agile principes niet zo goed worden nageleefd. Men kiest een proces zonder goed te beseffen dat het om een bepaalde mindset gaat.

 De aanbevelingen hadden veelal betrekking op het ontlasten van tijdsdruk en het borgen en bewaken van kwaliteit. Bijvoorbeeld is er niet nagedacht over de teststrategie, terwijl in een agile omgeving deze nog steeds nodig is. Als vervolgopdracht zien we vaak dat hiervoor training en/of coaching wordt gevraagd.

 

Aqua

Binnen Improve Quality Services hebben we ook andere vormen van assessments beschikbaar. Zo hebben we Agile Quality Assessment ontwikkelt (Aqua), een kaartspel om agile teams te helpen bij het identificeren van sterktes en zwaktes in hun manier van werken, het team, hun skills en context. De meeste teams neigen ernaar om voor verbeteringen alleen naar het proces te kijken. Door ook naar andere topics te kijken worden verbeteringen in een breder aspect aangedragen, zo ook het beter doorleven van de agile principes. De verbeteringen komen vanuit het team zelf waardoor dit krachtiger is dan wanneer het van buitenaf wordt aangegeven. Dit verhoogt niet alleen de volwassenheid van het team maar ook de kwaliteit van hun eigen werk.