Kenniscentrum

Exploratory/scripted testaanpak voor een Medical Device

Sapiens Steering Brain Stimulation B.V. is een nieuw bedrijf dat een unieke probe (een dun flexibel slangetje met micro-elektrodes) ontwikkelt voor Deep Brain Stimulatie. Naast de probe maakt het bedrijf softwareproducten die de neurochirurg nodig heeft. Een of twee probes worden in de hersenen van een Parkinson-patiënt geïmplanteerd waarna specifieke stroompulsen gegenereerd worden. Dit neutraliseert de symptomen van Parkinson en verbetert de kwaliteit van het leven van de patiënt.

Werken volgens SCRUM

De softwareproducten komen tot stand in een project volgens de SCRUM-projectmanagementmethode. Omdat het om een medisch device gaat heeft het project te maken met regulerende instanties zoals de FDA in Amerika. Deze organisatie stelt strenge eisen aan de manier van werken en de bewijslast. Een consultant van Improve Quality Services heeft een testaanpak opgesteld die exploratory testen en scripted checken combineert. De beschreven testaanpak past goed in een agile manier van werken. Het geeft snel resultaat en heeft weinig overhead in de vorm van veel documentatie.

Exploratory testen

Met exploratory testen worden fouten snel en goedkoop gevonden. Op basis van de user stories aan het begin van een sprint worden test charters gedefinieerd die uitgevoerd worden zodra een ontwikkelaar aangeeft dat een user story door hem voldoende geïmplementeerd en getest is. Alle observaties, dus niet alleen de fouten, worden bijgehouden. Zodra een testcharter klaar is, wordt deze samen met de Product Owner in een debrief sessie besproken. Tijdens deze bespreking wordt bepaald welke fouten direct opgelost moeten worden voordat de user story naar done doorgeschoven mag worden. Voor fouten die niet meteen moeten worden opgelost, wordt een bevinding ingediend. Met deze manier van werken is er sprake van snelle feedback richting ontwikkelaars en nagenoeg geen proces overhead.

Scripted checken

De scripted checks in de vorm van automatische unit checks zorgen ervoor dat de formele bewijslast wordt opgebouwd. Deze checks draaien voor een overgroot deel in een automatische regressie set. Doordat altijd eerst exploratory wordt getest, worden de scripts voornamelijk gebruikt om bewijslast op te bouwen. Dit heeft als gevolg dat het aantal scripts beperkt kan blijven tot het strikt noodzakelijke om conformatie naar gedocumenteerde requirements aan te tonen.