Kenniscentrum

Outsourcing bij een wereldwijd concern

Om schaalbaarheid van testwerkzaamheden te vergroten en kosten te besparen wil een groot concern haar testwerkzaamheden outsourcen. Eerst komt hierbij de vraag aan de orde wat men wil afnemen en hoe gemeten kan worden of de klant ook werkelijk krijgt wat hij vraagt. Om de gewenste dienstverlening vast te stellen en meetbaar te maken, wordt Improve Quality Services ingehuurd. Na vaststelling van de vraag en de begeleiding van RFI en RFP fase ondersteunt Improve bij het opstellen van het managementmodel en de onderhandelingen met de leveranciers. De selectie is inmiddels afgerond en de transitie van eigen testcentrum naar de outsource partij is in gang gezet.