Kenniscentrum

Selectie van een TTCN-3 tool

Heb je net de testautomatisering een beetje op orde, gaat de leverancier van het tool failliet. Dat gebeurde één van onze klanten. Bijna drie jaar lang werkten de testers met het tool toen het bericht van faillissement bekend werd. Er werd nog even doorgewerkt met het tool, maar heeft het zin om zelf te blijven investeren in een tool dat verder niet meer wordt onderhouden? Onze klant vond van niet.

Op basis van interviews met gebruikers en betrokkenen heeft onze consultant de huidige behoefte in kaart gebracht en in requirements vastgelegd. Door de opgedane ervaring kunnen de requirements immers anders zijn dan drie jaar eerder. Zo werd het belang van handvatten bij debugging veel belangrijker geacht. Bij het oude tool kostte debugging onevenredig veel tijd.

Omdat de oude testscripts op basis van TTCN-3 (http://www.ttcn-3.org/) zijn geschreven, was dat voor het nieuwe tool ook een voorwaarde. Onze consultant heeft een long list gemaakt van (open source) tooling die momenteel voor TTCN-3 beschikbaar is. Op basis van de requirements en hun prioriteit (MOSCOW) is een short list gemaakt. Voor de short list zijn de requirements in meer detail beoordeeld, demo’s gedaan en evaluatieversies geïnstalleerd. Dit leidde tot een score. Besef wel dat de score voor het algehele gevoel het meest doorslaggevend was. Requirements zijn nu eenmaal niet perfect en volledig. Een leverancier die traag of minimaal antwoordt, of zelfs onrealistisch antwoordt, geeft een minder betrouwbaar gevoel. Het uiteindelijke resultaat is met alle betrokkenen besproken. Omdat alle stakeholders gedurende het gehele project bij de selectieprocedure zijn betrokken, verliep dit overleg heel soepel. Het resultaat is bereikt: een gedragen voorstel voor het uitvoeren van een Proof of Concept (POC) met het tool dat het beste aansluit op de wensen van onze klant.