Nieuws

Huib Schoots verzorgt een TestNet Zomer Workshop op 10 juli

De missie van Aqua is: "een onderzoek naar sterke en zwakke punten van een agile team. Het is een startpunt voor discussies over potentiële problemen en oplossingen. Een reis naar volwassen agile teams!". Onze aanpak verschilt van de gebruikelijke maturity modellen waar het model vooraf vast staat. Wij denken dat het opbouwen van het model een essentieel onderdeel is bij het verkrijgen van belangrijke inzichten. Daarom hebben we Aqua ontwikkeld om teams te helpen hun eigen verbetermodel te maken. Tijdens deze workshop leggen we uit hoe het werkt en kunnen de deelnemers ermee aan de slag.

Deze workshop helpt teams om het agile werken te verbeteren. Tijdens de workshop gaan we op een interactieve en gestructureerde manier ontdekken wat de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden van teams zijn. Hiervoor is Aqua (Agile Quality Assessment) ontwikkeld: een nieuwe, interactieve en leuke tool om te meten en te verbeteren. Aqua is een serious card game die teams kunnen spelen op weg naar het oplossen van problemen en dus naar beter werk!