Nieuws

Improve in de strijd om het kampioenschap software testen 2018

Sinds 2017 wordt er jaarlijks gestreden om de titel Nederlands kampioen software testen, georganiseerd door TestNet. Dit jaar was Improve er ook bij. Een team van 4 test specialisten nam hieraan deel met nog circa 22 andere teams.

Tijdens de voorbereiding is er een voorlopige planning opgesteld met daarin mijlpalen.  Deze is vertaald naar strakke tijdslimieten  zodat het risico om in tijdsnood te komen geminimaliseerd wordt en de flow erin blijft. Pieter Withaar, Jochem Gross, Mark de Munnik en Niels Thijssen bundelden hun ervaring en kennis in een aantal sessies. Erwin Pasmans was erbij ter ondersteuning. Je weet pas bij de start van de wedstrijd wat je precies gaat testen. Je zult dus iets ‘generieks’ moeten verzinnen waarmee je in de meeste gevallen succes/resultaat kan behalen. Met de nodige creativiteit is een mooie aanpak bedacht rondom mob-testen. Mob-testen combineert de kracht van het team en dwingt tot samen observeren als groepsactiviteit, terwijl 1 teamlid zich laat sturen door de (te testen) applicatie. Het team werkt aan hetzelfde, in dezelfde omgeving en op 1 en dezelfde computer.

Als aanvulling op het mob-testen is er ook ruimte gemaakt om individueel met exploratory testing de applicatie verder aan de tand te voelen. Een solide plan kwam uiteindelijk tot stand, maar hoe dit zou gaan uitpakken tijdens de wedstrijd…?

Op 1 mei om 16.00 uur werd er begonnen  met de opbouw van de apparatuur in het NBC in Nieuwegein. Het team had zelf zoveel mogelijk meegenomen: flip-over, geeltjes, pennen, stiften, beeldscherm, Chromebook en iPad tablets, verlengkabel, opladers, laptops en winegums. Een lichte spanning was merkbaar, maar dat is wel gezond als iedereen in de startblokken staat.

Na een goede maaltijd werd om klokslag 18.00 uur het startschot gegeven. De product owner deelde zijn informatie over een digitaal interactief leerplatform voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun docenten.  Hierna kon de testuitvoering beginnen! Mark ging meteen verdere verduidelijking vragen aan de PO. Op de flip-over werd een mindmap bijgehouden van aandachtspunten vanuit de product owner en enkele concrete zaken. Al snel kwam het team erachter dat een aantal van te voren bedachte zaken buiten scope waren. Zodoende startten we te laat met het MOB-test.  De tijd vloog voorbij en na een aantal rondes moest er snel besloten worden dat het nu ieder voor zich was met het exploratief testen. Dit alles op een gestructureerde wijze: er werd duidelijk gecommuniceerd met elkaar en dus ook duidelijk bepaald wat de prioriteiten waren.

Een van de belangrijke doelen van deze wedstijd is de bugs vinden, maar nog belangrijker was de eindrapportage. Deze moest om 21.00 uur binnen zijn bij de jury! Rond 20.30  uur kwam het team terug bij elkaar waarbij op pragmatische wijze de strategie, de test charters,  bevindingen en de conclusie in het rapport werden toegevoegd. 5 minuten voor het verstrijken van de tijd kon het team succesvol de rapportage per e-mail versturen en de zweetdruppels van de voorhoofden afvegen.

Het team hield er een goed gevoel aan over, maar hoe de jury zal beoordelen en waarderen, dat zal tot 15 mei a.s. nog een vraag blijven. Dan wordt op het TestNet-event de eindklassering bekendgemaakt.  Wat de plaats ook mag zijn, het team heeft er veel van geleerd. Je ziet mede-testers van andere bedrijven, je moet veel en snel schakelen, met tijdsdruk en onverwachte situaties omgaan. Het is en was een bijzondere ervaring. Wij komen volgend jaar terug!