Nieuws

Maatregelen in verband met het Corona virus

Ten gevolge van het corona virus schort Improve de opleidingen die plaatsvinden in het openrooster tot 6 april op naar andere data. Deze zullen wij z.s.m. communiceren

Voor Rapid Software Testing Explored en Rapid Software Testing for Managers worden al trainingen op afstand ingericht. Deze trainingen gaan door.

Alle deelnemers die zich al hadden ingeschreven zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht van deze maatregelen. 

We volgen de gebeurtenissen met grote aandacht. Deze richtlijnen gelden voorlopig alleen tot 6 april. Op (minimaal) wekelijkse basis zullen we communiceren wat we met opleidingen gaan doen die daarna gepland staan. 

English

As a consequence of the corona virus, Improve postpones the courses that take place in our open schedule until April 6th.

We are investigating the possibilities for remote training. Participants will be informed about this as soon as possible.

Remote training is already being set up for Rapid Software Testing Explored and Rapid Software Testing for Managers. These trainings will go on.

All participants will be personally informed about these measures. 

We follow the events with great attention. These guidelines only apply until April 6th. (At least) On a weekly basis we will communicate what we will do with courses that are planned after that.