Over Improve

Missie en visie

Waar wij voor staan: missie en visie

Improve is hét adviesbureau in kwaliteit in IT en helpt klanten bij het verbeteren van hun producten, ontwikkelprocessen, en vaardigheden. Dat doen we met opleidingen, consultancy en interim ondersteuning: adviseren, leren en doen. Innovatief, maar altijd praktisch.

Missie: klanten helpen betere IT-producten te maken

Onze missie is klanten helpen betere IT-producten te maken. Daarvoor moeten wij onszelf eveneens voortdurend verbeteren. We laten ons inspireren door innovaties in het vakgebied en jagen waar mogelijk ontwikkelingen aan. We verdiepen ons ook in onze klanten door te onderzoeken, evalueren en kennis uit te wisselen. Niet alleen in onze diensten, maar ook in presentaties en publicaties.

Visie

De markt
Dankzij ontwikkelingen als agile en DevOps gaat systeemontwikkeling steeds sneller, waardoor organisaties snel kunnen inspelen op businessbehoeften. Hiervoor worden nieuwe technologie en nieuwe organisatiemodellen ingezet, met nieuwe kansen én risico’s. Testen draagt bij aan hogere kwaliteit door fouten op te sporen maar vooral te zorgen dat het juiste wordt ontwikkeld en fouten worden voorkomen. Requirements engineering, reviews, testen door ontwikkelaars, testautomatisering en Continuous Integration krijgen daarom meer focus.

De IT-specialist van nu en morgen
De testers, analisten, requirements engineers en ontwikkelaars van nu en morgen opereren steeds meer agile. Ze werken veel meer als spin in het web en moeten kennis hebben van meerdere disciplines. Dankzij excellente vaardigheden blinken ze uit in hun vak én ondersteunen ze teamleden en eindgebruikers. Ze bieden inzicht, communiceren en coördineren.

Kwaliteit

Software Development is een vak. We hebben te maken met klanten die niet precies weten wat ze willen. Verder hebben we te maken met de complexiteit, verwarring, veranderingen, nieuwe inzichten en halve antwoorden. Dat vraagt om onderzoek en experimenten. Met een team op zoek naar wat werkt en wat niet.

Quality is value to some person (Jerry Weinberg). Kwaliteit is het toevoegen van waarde. Softwareontwikkeling moet de juiste waarde, precies genoeg waarde, toevoegen voor de juiste personen. Mensen zijn de belangrijkste factor in softwareontwikkeling. Processen en team dynamiek zijn van groot belang. Samenwerken is cruciaal om kwaliteit te leveren. In goede georganiseerde teams werken mensen samen, inspireren elkaar, houden elkaar scherp en krijgen alles efficiënt en effectief voor elkaar, zelfs onder druk. Daarom zijn wij grote fan van agile, waarin de mens centraal staat.

Agile

Wij zien agile als een mindset om zoveel mogelijk waarde te leveren. De theorie is relatief simpel, maar de implementatie ervan vaak lastig. Agile ondersteunt het leveren van kwaliteit. Er is geen standaardaanpak om agile te werken, want elke situatie is anders. Tegelijkertijd neemt het belang van kwalitatief goede software toe door de toenemende omvang en complexiteit van informatietechnologie. Dat vraagt om voldoende kennis en vaardigheden.

Testen

Testen is van groot belang voor teams. Testen helpt inzicht en overzicht te verschaffen. Testers schijnen hun licht op de werkelijke status van product en project. Door deze inzichten stellen ze anderen in staat betere producten te maken en slimmere besluiten te nemen.
Testers voegen waarde toe met een kritische blik en een risicogedreven mindset. Deze mindset is heel anders dan de probleemoplossende mindset van de rest van het team. Developers en analisten zijn vooral op zoek naar oplossingen, terwijl een tester weet dat dingen anders kunnen zijn en dus op zoek gaat naar mogelijke problemen en risico’s.
Developers kunnen toch testen? Natuurlijk zijn er developers die prima kunnen testen. En gelukkig zijn dat er steeds meer! Maar als je in ogenschouw neemt dat testen een vak is en programmeren ook, is het alsof je iemand twee beroepen tegelijk laat uitoefenen. Daarnaast is testen volgens veel developers niet leuk. Als je iets niet leuk vindt, ga je er ook niet goed in worden. Bovendien is er nog het probleem van het schakelen tussen mindsets: het is niet gemakkelijk om van een oplossende naar een kritische mindset te schakelen. Dit nog even los van het feit dat waarschijnlijk slechts één van beide mindsets in je ‘DNA’ zit.

Alles automatiseren?

Het uitvoerende werk van een tester is slechts deels te automatiseren. Geautomatiseerde testen (checks) kunnen alleen controleren of vooraf gedefinieerde algoritmes (of business rules) werken. Geautomatiseerde checks geven slechts antwoord op een vraag waarvan je het antwoord al weet. Geautomatiseerde checks zorgen ervoor dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat de oude functionaliteit omvalt. Dat het product nog steeds dezelfde waarde levert als voorheen.
Alleen testen kan zorgen voor inzicht in de nieuwe functionaliteit. En alleen mensen kunnen dit inzicht geven. Net zoals mensen alleen inzicht kunnen geven in subjectieve begrippen als performance, gebruikersvriendelijkheid of onverwacht gedrag van de software.
Geautomatiseerde testen leveren winst op omdat ze snel en herhaaldelijk uitgevoerd kunnen worden. Maar deze eigenschappen zijn alleen zinvol als de automatische testen de juiste dingen testen. De beoordeling over de toegevoegde waarde van een automatische test is een beoordeling die door een mens gemaakt moet worden. Succesvolle automatische testen komen dus voort uit testvaardigheden als kritisch denken, modelleren, experimenteren, het toepassen van heuristieken en waarnemen.

Onze meerwaarde

Branchekennis, kennis van technologie en coördinerende en adviserende vaardigheden worden steeds belangrijker in de IT. Improve Quality Services richt zich op het verder verbeteren van de kwaliteit van de ontwikkelprocessen én IT-producten voor klanten en de vaardigheden van uw medewerkers. Wij hanteren hierbij de 10/20/70-regel: 10% van de professionaliteit van uw medewerkers is het resultaat van theoretische training, 20% van advies en hulp door experts en 70% door het zelf te doen. Onze medewerkers helpen u hierbij: adviseren, leren en doen.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden komen terug in alles wat we doen. Door te luisteren en te adviseren lossen wij problemen van onze klanten op. Daarbij zijn we open en transparant in ons denken en doen.

Betrokken

Iedere organisatie is uniek en vraagt om een aanpak op maat. Wij leven ons in uw organisatie in om zo actief onderdeel te zijn van uw organisatie en cultuur. Uw succes als onze klant staat voorop. Improve streeft naar duurzame relaties.  Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, heldere communicatie met korte communicatielijnen. 

Professioneel

Wij gaan op een professionele manier met ons vak om. We kijken kritisch naar onszelf, we verbeteren onze kennis en vaardigheden continu om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de markt. We hebben de juiste kennis en vaardigheden waarmee we uw organisatie op een zorgvuldige manier ondersteunen. 

Ondernemend

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Door ons ondernemerschap weten wij precies wat er in de markt speelt en waaraan onze klanten en professionals behoefte aan hebben. We spelen proactief in op trends en nieuwe wensen van u als klant. Dat doen we door innovatieve producten en diensten en steeds nieuwe trainingen te ontwikkelen. Door daadkracht te tonen in ons werk zetten we onze creativiteit om in nieuwe mogelijkheden.

Verbindend

Wij geloven in de kracht van samen. Persoonlijk leiderschap en samenwerken op de werkvloer maakt uiteindelijk het verschil in softwareontwikkeling. Wij helpen daarom mensen en teams te doen waar ze goed in zijn: door ze in hun kracht te zetten en het teamwerk continu te verbeteren.Wij vinden het belangrijk om samen te werken. Wij zetten onze kennis, vaardigheden en ervaring in om onze klanten te verbeteren.