Sectoren

Industrie: kwaliteit voorop in IT

U opereert met uw industriële bedrijf in een competitieve, kwaliteitsgedreven sector. Alles wordt global en het moet sneller, goedkoper en innovatiever. Veel bedrijven gaan daarom over op lean en agile werken. Bovendien moet u continu inzicht kunnen krijgen in de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van processen en producten. Want belandt een product vanaf de lopende band via de winkel bij de klant thuis, dan is het uit uw handen. Natuurlijk kunt u met software en aanverwante services, zoals apps, ook op afstand nog aanvullende dienstverlening bieden. Maar ook die processen dient u zorgvuldig uit te denken, vorm te geven en te testen.

Ideale combinatie van kwaliteit, hardware en automatisering

Kwaliteit en testen krijgen in industriële bedrijven een nieuwe positie. Improve ondersteunt vele (hightech) bedrijven bij deze transitie. Extra uitdagend is dat software vaak niet meer op zichzelf staat, maar ook specifieke hardware en machines in het testproces een rol spelen. Improve Quality Services biedt u in alle omstandigheden een treffende combinatie van kwaliteitsbewustzijn en hardware- en softwarekennis. We zijn groot geworden in de hightech wereld en spreken uw taal.

De dienstverlening van Improve voor industriële bedrijven

Improve helpt industriële bedrijven met:

  • Doorvoeren agile werken voor hele teams
  • Coachen van agile teams
  • Inrichten testautomatisering en Specification by Example
  • Opzetten en managen van testprocessen en architecturen
  • Audits en assessments van testprocessen
  • (Maatwerk)trainingen voor agile teams

Voorbeeldprojecten