Sectoren

Overheid: IT van nationaal belang

Online dienstverlening en informatieverwerking zijn inmiddels kerntaak voor heel veel organisaties, en dus ook van de overheid. Júíst voor de overheid. Of het nu gaat om het online aanvragen van een paspoort bij de gemeente of het beschikbaar stellen van informatie uit de basisadministratie, IT vormt het kloppend hart van de digitale dienstverlening.

Werk onder het vergrootglas

We kennen de mogelijkheden en uitdagingen als het aankomt op ICT-projecten bij de overheid. We stellen daarom in nauwe samenwerking met u haalbare doelen, bewaken budgetten en werken pragmatisch volgens realistische planningen. Omdat we weten dat het werk bij de overheid altijd onder een maatschappelijk vergrootglas ligt.

De dienstverlening van Improve

Voorbeelden van het werk van Improve bij overheidsorganisaties:

  • We verzorgen testtrainingen bij de politie en vele andere diensten
  • We ondersteunen een ministerie bij de nieuwbouw van hun IT-systeem
  • We helpen een waterschap bij de invoering van een nieuw standaardpakket
  • We ondersteunen een overheidsdienst bij het inrichten van agile processen en testautomatisering

Voorbeeldprojecten