Sectoren

IT in de zorg: zorgvuldig en met aandacht

Flexibele IT zorgt voor grensverleggende zorg. Die is nodig, want de zorgmarkt staat onder extreme druk. De vraag naar zorg stijgt, het tekort aan personeel neemt toe. Marktwerking en prestatiebeloning dwingen instellingen tot keuzes. Zorg moet goedkoper, efficiënter en sneller.

Toepassing van IT in de zorg

Uw instelling is voor een groot deel afhankelijk van IT-systemen en -infrastructuur. Zorgverleners, verzekeraars en zorgconsumenten wisselen bijvoorbeeld steeds meer digitaal informatie uit en handelen zorgadministratie digitaal af. Maar ook in de zorgverlening vindt digitale innovatie plaats. Dankzij embedded software communiceert medische apparatuur direct met de pc van de behandelaar.

Werken volgens strikte normen

Voor medische apparatuur gelden strikte eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ontwikkelaars moeten kunnen aantonen aan welke requirements is voldaan en dat alles is gedocumenteerd en uitgebreid getest. Elke stap en keuze tussen idee en testresultaat moet traceerbaar zijn. Dat vereist zorgvuldigheid en aandacht. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden blijkt kennis van de eisen, wensen en werkwijzen van de regulerende instanties als FDA, IEC en ISO een voorwaarde. Ze zijn niet ‘vanzelfsprekend’ en laten ruimte voor invulling en interpretatie. Zonder de juiste kennis komt er geen product dat voldoet aan alle richtlijnen en standaarden. FDA 21 CFR 820, ISO 13485 en ISO 14971, IEC 62304 en IEC 62366, zijn bij Improve meer dan bekend.

Improve brengt IT en zorg bij elkaar

De verdergaande digitalisering en de eisen aan datakwaliteit maken de zorg voor Improve een steeds belangrijkere sector. Improve heeft ruime ervaring met het (helpen) testen en auditeren van medische apparatuur en IT-systemen in de zorg. Wij adviseren zorgorganisaties bovendien in het opzetten en uitvoeren van processen en begeleiden audits. Als opleider trainen en coachen we testers in verificatie, validatie en vrijgave van kritische systemen.

De dienstverlening van Improve voor organisaties in de zorg

Improve helpt zorgorganisaties met:

  • het inrichten van requirements engineering en management
  • het opzetten van en adviseren over verificatie en validatie
  • het inrichten van testautomatisering
  • het uitvoeren van testen
  • het valideren van tools
  • het voorbereiden, begeleiden en opvolgen van audits
  • het opzetten en onderhouden van (testproces)kwaliteitssystemen

Voorbeeldprojecten