Training

Training: Certified Agile Essentials: een grondige introductie in agile samenwerken.

Is uw organisatie overgestapt naar agile ontwikkelen of wilt u om een andere reden meer van de praktijk van agile weten? Bijvoorbeeld omdat u de indruk heeft dat de agile principes niet goed worden toegepast? Herkent u dat slechts een deel van het team betrokken is bij de planningssessies? De tweedaagse training Certified Agile Essentials is op veler verzoek opgezet met het doel alle lagen van de organisatie te helpen op het gebied van agile softwareontwikkeling.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kent u de principes van de agile benadering van software ontwikkeling;
 • Kunt u de principes van het Agile Manifesto interpreteren in uw dagelijkse praktijk als teamlid;
 • Kunt u effectief samenwerken met de andere rollen in het agile team;
 • Kunt u vanuit uw rol bij dragen aan kwalitatief hoogwaardige requirements;
 • Kunt u een agile aanpak ondersteunen die een hoogwaardige realisatie borgt;
 • Kunt u sprint review-sessies (ook wel demo’s genoemd) als contactmoment tussen klant en team succesvol ondersteunen;
 • Kunt u bijdragen aan continue verbetering middels retrospectives.

Omschrijving

Succesvol samenwerken in een agile omgeving

Steeds meer organisaties stappen over van de traditionele watervalmethode naar een agile ontwikkelmethode (XP, RUP, DSDM, Scrum, etc.), vaak met succes. Van teamleden wordt verwacht dat zij hun kennis en kunde gaan toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie.

Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een agile omgeving aan u?

Deze training is er op gericht om u in theorie en praktijk te laten begrijpen wat uw rol in een agile project inhoudt. Deze training combineert theorie en training van praktische vaardigheden.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u meer wil weten over de agile waarden en principes en er goed mee wil kunnen werken. De training wordt gegeven aan teamleden en personen die bij het agile team zijn betrokkenen. Voorkennis van agile is geen vereiste.

Na het volgen van deze training ligt een rol-specifieke training voor de hand; Professional Scrum Master, Professional Scrum Developer, Professional Scrum Product Owner . Voor testers in een agile team is de Certified Agile Tester een training die door de deelnemers zeer gewaardeerd wordt

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor teamleden en personen die bij het agile team zijn betrokkenen

 • Ontwikkelaars
 • Testers
 • Analisten
 • Projectleiders
 • Projectmanagers
 • Managers

Voorkennis of voortraining

Geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Opzet van de training

Certified Agile Essentials biedt u in een compact tijdsbestek van 2 dagen een stevige introductie in agile samenwerken. Wanneer een heel team deelneemt is het bijkomend voordeel dat het gehele team dezelfde basis heeft voor samenwerking op de werkvloer.

De 2 aaneengesloten dagen worden afgesloten met een multiple choice examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Programma modules

Principes

 • Agile Manifesto en principes
 • Release planning, Sprint Zero
 • Sprint planning
 • Requirements, reviews, voortgang
 • Teamkwaliteit; hoe richt het team zich op kwalitatief hoogwaardige opleveringen
 • Sprint reviews en retrospectives

Practica

 • De eerste dag is gericht op de principes en die toe te passen (45% oefeningen)
 • De tweede dag bestaat grotendeels (60%) uit een practicum waarin het geleerde wordt toegepast en wordt afgesloten met het examen.

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training Certified Agile Essentials in-house in uw eigen organisatie, waarbij we de inhoud afstemmen op uw wensen. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Data & Locatie

Deze training is op aanvraag.

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Training aanvragen

Wellicht ook interessant