Training

Training: Certified Agile Tester

Certified Agile Tester (CAT) bestaat niet meer. Tot onze spijt heeft de eigenaar van de opleiding Certified Agile Tester (CAT) besloten om de opleiding een nieuwe invulling te gaan geven in 2019. Dit betekent dat de opleiding in zijn huidige vorm na 31 december 2018 niet meer gegeven kan worden. Deze training is vervangen door de training Practitioner in Agile Quality.

direct
inschrijven
bel mij

Voor info: Practitioner in Agile Quality.

 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kent u de principes van de agile benadering van software ontwikkeling;
 • Weet u het verschil tussen de rollen van testers in agile en niet-agile projecten;
 • Levert u een positieve bijdrage als agile teamlid gericht op testen;
 • Hebt u kennis van de problemen en uitdagingen van de activiteiten binnen een agile team, die niet direct aan testen gerelateerd zijn;
 • Kent u de softskills die vereist zijn om succesvol binnen een agile team te functioneren.

Omschrijving

Succesvol werken in een agile omgeving

Steeds meer organisaties stappen over van de traditionele watervalmethode naar een agile ontwikkelmethode (XP, RUP, DSDM, Scrum, etc.), vaak met succes. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie.

Maar wat betekent dit nu voor de testaanpak? In hoeverre zijn practices en kennis (TMap, ISTQB) nog van toepassing? In de praktijk blijkt dat deze kennis juist een hele goede basis vormt. Maar hoe pas je deze testmethoden en -technieken toe in een agile omgeving? Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een agile omgeving aan de testaanpak, aan de kennis en vooral ook aan de vaardigheden van de testprofessional?

Deze training is er op gericht om u in theorie en praktijk te laten begrijpen wat de rol van tester in een agile project inhoudt. Deze training combineert theorie en training van praktische vaardigheden.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u voor een langere periode betrokken bent bij software testen. U wilt een beter inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid daarvan binnen een agile context.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • testers, testcoördinatoren en testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken in agile projecten;
 • mensen die al betrokken zijn bij agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen;
 • iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen agile projecten zoals managers, SCRUM masters en ontwikkelaars.

Voorkennis of voortraining

Het wordt aanbevolen dat u in het bezit bent van een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of een certificaat TMap Suite Test Engineer.

Programma

Opzet van de training

De training duurt vijf dagen. De nadruk ligt daarbij op het opbouwen van uw vakkennis en vaardigheden, en op de praktische toepassing daarvan. U oefent de Scrum-aanpak in teams. De training zelf is daarvoor ook opgezet als een sprint. Op de laatste dag neemt iSQI een examen bij u af. Dit bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel waarbij u een web-applicatie test.

Programma van dag tot dag

Elke dag

 • Daily SCRUM
 • Soft Skills Assessment

Dag 1

 • Geschiedenis en terminologie
 • Agile manifesto
 • Principes en methodes

Dag 2

 • Planning
 • Requirements
 • Begroten
 • Strategie

Dag 3

 • Context van de ontwikkelaar
 • Testen en retrospectives

Dag 4

 • Test Driven Development
 • Test automatisering
 • Non-functional testen

Dag 5

 • Examendag
 • Praktijkdeel (Web based applicatie)
 • Schriftelijk theoriedeel

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training Certified Agile Tester op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 2.195, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 400
  Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl
 • U dient zelf een laptop met wifi verbindingsmogelijkheden mee te nemen.

Data & Locatie

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Data van de Engelstalige variant van deze training vindt u hier.

Training aanvragen

Wellicht ook interessant