Training

Certified Agile Tester: theorie en praktijk over testen in een agile context

Als een tester in een agile project, hebt u een speciale rol. U moet uw test kennis en vaardigheden toe passen in een agile omgeving. Daarnaast krijgt u te maken met typische agile praktijken zoals iteratieve ontwikkeling, time boxing, stand-up meetings, continuous integration, test-driven development en early validation. Deze vijfdaagse, internationaal erkende training, leert u alles over het testen in een agile context.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kent u de principes van de agile benadering van software ontwikkeling;
 • Weet u het verschil tussen de rollen van testers in agile en niet-agile projecten;
 • Levert u een positieve bijdrage als agile teamlid gericht op testen;
 • Hebt u kennis van de problemen en uitdagingen van de activiteiten binnen een agile team, die niet direct aan testen gerelateerd zijn;
 • Kent u de softskills die vereist zijn om succesvol binnen een agile team te functioneren.

Omschrijving

Succesvol werken in een agile omgeving

Steeds meer organisaties stappen over van de traditionele watervalmethode naar een agile ontwikkelmethode (XP, RUP, DSDM, Scrum, etc.), vaak met succes. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie.

Maar wat betekent dit nu voor de testaanpak? In hoeverre zijn practices en kennis (TMap, ISTQB) nog van toepassing? In de praktijk blijkt dat deze kennis juist een hele goede basis vormt. Maar hoe pas je deze testmethoden en -technieken toe in een agile omgeving? Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een agile omgeving aan de testaanpak, aan de kennis en vooral ook aan de vaardigheden van de testprofessional?

Deze training is er op gericht om u in theorie en praktijk te laten begrijpen wat de rol van tester in een agile project inhoudt. Deze training combineert theorie en training van praktische vaardigheden.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u voor een langere periode betrokken bent bij software testen. U wilt een beter inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid daarvan binnen een agile context.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • testers, testcoördinatoren en testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken in agile projecten;
 • mensen die al betrokken zijn bij agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen;
 • iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen agile projecten zoals managers, SCRUM masters en ontwikkelaars.

Voorkennis of voortraining

Het wordt aanbevolen dat u in het bezit bent van een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of een certificaat TMap Suite Test Engineer.

Programma

Opzet van de training

De training duurt vijf dagen. De nadruk ligt daarbij op het opbouwen van uw vakkennis en vaardigheden, en op de praktische toepassing daarvan. U oefent de Scrum-aanpak in teams. De training zelf is daarvoor ook opgezet als een sprint. Op de laatste dag neemt iSQI een examen bij u af. Dit bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.

Programma van dag tot dag

Elke dag

 • Daily SCRUM
 • Soft Skills Assessment

Dag 1

 • Geschiedenis en terminologie
 • Agile manifesto
 • Principes en methodes

Dag 2

 • Planning
 • Requirements
 • Begroten
 • Strategie

Dag 3

 • Context van de ontwikkelaar
 • Testen en retrospectives

Dag 4

 • Test Driven Development
 • Test automatisering
 • Non-functional testen

Dag 5

 • Examendag
 • Praktijkdeel
 • Schriftelijk theoriedeel

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training Certified Agile Tester op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 2.195, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 400
  Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl
 • U dient zelf een laptop met wifi verbindingsmogelijkheden mee te nemen.

Docent

Uw docenten zijn:

Wellicht ook interessant