Training

Training: CMAP© Certified Mobile App Professional: basisbegrippen en –technieken om zelf mobile apps te kunnen testen.

Verbeter uw kennis en vaardigheden op het gebied van Mobile App Testing op basis van een internationale standaard en bereidt u voor op het examen ‘Certified Mobile App Professional - Foundation level’.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u testprocessen (her-)inrichten voor het testen van mobile apps
 • Kunt u ondersteunen bij het reviewen van requirements voor mobile apps
 • Kunt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de user experience
 • Kunt u geschikte testmethoden selecteren en toepassen
 • Kun u tools toepassen die uniek zijn voor mobiele technologie

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in Mobile App Testing

Steeds vaker bieden bedrijven diensten aan via mobiele apps in plaats van de voorheen gebruikelijke desktop applicaties. Tegelijkertijd worden de klanten en gebruikers steeds kritischer op de kwaliteit. Voor vele toepassingen geldt een "zero tolerance" houding ten aanzien van tekortkomingen. Zowel bij het ontwikkelen als bij het testen van mobiele apps staan we voor nieuwe uitdagingen. Er zijn verschillende platformen zoals iOS, Android, RIM en Windows. Per platform zijn er soms zeer veel versies van het operating system in omloop om nog te zwijgen van de vele hardware configuraties. Onze smartphones zijn volwaardige computers geworden waarop vele toepassingen naast elkaar draaien en voor veel van die toepassingen zijn de kwaliteitseisen hoog.

Wat betekent dit voor u als tester? Welke problemen kunt u verwachten en waar moet u rekening mee houden? Hoe zorgt u ervoor snel genoeg te blijven? Want het tempo waarin zowel hardware configuratie, software configuratie als nieuwe app versies worden gegenereerd, is meedogenloos snel.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze cursus is voor u geschikt als u een professional bent op het gebied van software kwaliteit en software testen.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testers
 • Testanalisten
 • Testontwerpers
 • Testmanagers

Voorkennis of voortraining

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Bij voorkeur hebt u een opleiding ISTQB Certified Tester Foundation Level gevolgd of circa 2 jaar ervaring in software testen.

Programma

Opzet van de training

De cursus duurt twee dagen. U leert de architectuur van mobile apps kennen en de typische uitdagingen van het testen daarvan. Ook leert u over de verschillen met het testen van conventionele applicaties. Bij de oefeningen wordt gewerkt met laptops en smartphones. Deelnemers worden geacht deze zelf mee te nemen. Ruim voor vóór de training wordt u geïnformeerd over de eisen aan de laptop en de te installeren software op het mee te brengen device.

De cursus wordt afgesloten met een multiple choice examen.

Programma onderwerpen

Dag 1

 • Intro: de wereld van mobile apps
 • Bedrijfsmodellen
 • Architectuur van mobile apps
 • Uitdagingen van mobile app testen
 • Verschillen tussen testen van mobile apps en conventionele applicaties.
 • Emulatoren en simulatoren

Dag 2

 • Testvormen voor mobile apps
 • Testproces en -strategie
 • Testontwerptechnieken
 • Experience Based technieken
 • Aanpak voor automatisering
 • Tools voor automatisering
 • Testomgeving en test lab

Examen

 • Eén uur, 40 meerkeuzevragen in de Engelse taal

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training CMAP© Certified Mobile App Professional op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Improve verzorgt deze training op verzoek in-house in uw eigen organisatie. Daarbij stemmen we de inhoud specifiek af op uw doelstellingen. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Docent

Uw docent is Piet de Roo

Data & Locatie

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Training aanvragen

Wellicht ook interessant