Training

Benjamin Timmermans

Benjamin2019.jpg

[english]

Achtergrond en ervaring

Benjamin heeft zijn sporen op het gebied van van testen en softwarekwaliteit ruimschoots verdiend. Als testanalist, testcoördinator en testconsultant werkte hij aan diverse projecten in technische en administratieve omgevingen. Bij veel van deze projecten werd de gestructureerde testaanpak TMap toegepast. Als consultant is hij ook werkzaam op het gebied van requirement engineering en management. Naast zijn rol als consultant en docent is Benjamin accountmanager opleidingen en lid van het MT van Improve.

Certificering en accreditaties

Benjamin is een geaccrediteerd docent voor zowel ISTQB Foundation, ISTQB Advanced een ISTQB Expert Level en in het bezit van diverse certificaten waaronder ISEB Practitioner Certificate in Software Testing en IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level.

Trainer en opleider voor:


Background and experience

Benjamin has extensive experience in the field of testing and software quality. As a test analyst, test coordinator and test consultant, he worked on various projects in technical and administrative environments. For many of these projects the structured test approach TMap was applied. As a consultant he also works in the field of requirement engineering and management. In addition to his role as consultant and teacher, Benjamin is account manager for training and a member of the MT of Improve.

Certification and accreditations

Benjamin is an accredited teacher for both ISTQB Foundation, ISTQB Advanced and ISTQB Expert Level and holds several certificates including the ISEB Practitioner Certificate in Software Testing and IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level.

Trainer:

ISTQB Foundation Certificate in Software testing
ISTQB Advanced - Module Test Manager
ISTQB Advanced - Module Test Analyst
ISTQB Expert Level - Test Management - Strategic Test Management
ISTQB Expert Level - Test Management - Operational Test Management
ISTQB Expert Level - Test Management - Managing the Test Team