Training

Huib Schoots

Huib Schoots.jpg

Achtergrond en ervaring

Huib heeft nationale en internationale ervaring op het gebied van softwareontwikkeling in het algemeen en het testen van software in het bijzonder. Bovendien heeft hij grondige kennis van agile implementatie, lijn- en project management, testmanagement, testprocesverbetering, testmethoden en testtechnieken. Hij coacht, geeft trainingen en workshops in context-driven testen, exploratory testen, rapid software testen, testtechnieken, heuristieken en agile. Het geven van trainingen wisselt hij af met opdrachten voor klanten. Hij gaat dan graag zelf als tester of scrummaster aan de slag. Tegenwoordig werkt hij vooral als context-driven en agile testexpert bij klanten en helpt hij zijn klanten beter, sneller en goedkoper te testen. Huib is een graag geziene gast op diverse evenementen en heeft ruimschoots ervaring met het geven van presentaties en trainingen. Huib houdt ervan om menselijke en agile aspecten te combineren met testen. Zodoende probeert hij het testen te verbeteren, mensen te helpen groeien en het testen leuker te maken.

Trainer en opleider voor: