Training

Kaspar van Dam

Kaspar van Dam.jpg

[english]

Achtergrond en ervaring

Met meer dan 12 jaar ervaring binnen de ICT heeft Kaspar vele facetten van software ontwikkeling gezien. Hij heeft de transitie van waterval naar Agile mee mogen maken en heeft zich gespecialiseerd in testautomatisering en het gedachtegoed rondom Specification by Example en Behaviour Driven Development. Hij heeft zich laten inspireren door thoughtleaders als Dan North en Gojko Adzic en de opgedane kennis mogen toepassen bij diverse opdrachtgevers. Enkele jaren geleden heeft hij de term 'Continuous Communication'  geïntroduceerd met als doel om communicatie en samenwerken binnen de ICT een nog prominentere plaats te geven. Kaspar heeft hier diverse artikelen over gepubliceerd en op seminars gesproken. Hij geeft sinds 2002 trainingen gerelateerd aan IT rondom thema's als ATDD BDD en testautomatisering.

Certificering en accreditaties

Kaspar heeft een sterke affiniteit met agile en testautomatisering en is in het bezit van de certificaten ISTQB Foundation en TMap Next Test Engineer.

Trainer en opleider voor:


Background and experience

With more than 12 years of experience in ICT, Kaspar has seen many facets of software development. He has participated in the transition from waterfall to Agile and has specialized in test automation and the ideas around Specification by Example and Behaviour Driven Development. He has been inspired by thought leaders such as Dan North and Gojko Adzic and can apply the acquired knowledge to various clients. A few years ago he introduced the term 'Continuous Communication' with the aim of giving communication and collaboration within ICT an even more prominent place. Kaspar has published various articles about this and has spoken at seminars. He has been providing training related to IT since 2002 on themes such as ATDD BDD and test automation.

Certification and accreditations

Kaspar has a strong affinity with agile and test automation and is in possession of the ISTQB Foundation and TMap Next Test Engineer.

Trainer:

ISTQB Foundation Certificate in Software testing
Behavior Driven Development / Specification by Example