Training

Manon Penning

Manon.jpg

[english]

Achtergrond en ervaring

Manon heeft een brede achtergrond, zowel in ICT als het onderwijs. Ze heeft ruime ervaring in informatieanalyse, functioneel en technisch ontwerp, projectleiding, testanalyse en testcoördinatie. Bij Improve Quality Services besteedt ze het grootste deel van haar tijd aan opdrachten voor klanten. Daarnaast speelt ze vanuit haar onderwijskundige achtergrond een belangrijke rol bij de ontwikkeling en herziening van trainingsmateriaal.

Certificering en accreditaties

Manon heeft een sterke affiniteit met agile en testautomatisering en is in het bezit van de certificaten Certified Agile Tester (CAT), Certified Agile Business Analysis (CABA), IREB Foundation, IREB Advanced Elicitation & Consolidation én Advanced Modeling, TMap Next Test Engineer, ISTQB Foundation, en alle Advanced modules inclusief Test Automation Engineer.

Manon heeft meerdere artikelen gepubliceerd in vakbladen over testen en requirements engineering en hierover op conferenties gesproken.

Trainer en opleider voor:


Background and experience

Manon has a broad background both in ICT and in educational science. She has extensive experience in information analysis, functional and technical design, project management, test analysis, and test coordination. At Improve Quality Services she spends most of her time on assignments for clients. In addition she plays an important role in the development and review of training materials.

Certification and accreditations

Manon has a strong affinity for agile and test automation, and has published various articles and presented on conferences.
She is in possession of the following certificates: Certified Agile Tester (CAT), Certified Agile Business Analysis (CABA), IREB Foundation, IREB Advanced Elicitation & Consolidation and Advanced Modeling, TMap Next Test Engineer, ISTQB Foundation, all ISTQB Advanced modules including Test Automation Engineer.

Manon has published several articles in professional journals about testing and requirements engineering and presented about this at conferences.

Trainer: