Training

Marnix van den Ent

Marnix.jpg

Achtergrond en ervaring

Marnix is een ervaren testexpert. Sinds ruim tien jaar ontwikkelt en geeft Marnix trainingen in het testvak. Het geven van trainingen wisselt hij af met praktijkopdrachten in diverse rollen. Tegenwoordig werkt hij vooral als agile testexpert bij klanten; in scrumteams of buiten het team als acceptatietest-expert. Hij geeft trainingen in testtechnieken, de TMap- en ISTQB-methodieken en Agile werkwijzen zoals Acceptance Test Driven Development.

Trainer en opleider voor: