Training

Training: Innovative Problem Solving & Decision Making (iPSDM)

De wereld om ons heen wordt met de dag complexer. Iedere dag worden we geconfronteerd met een grote variëteit aan op te lossen problemen en te nemen besluiten die om een adequate reactie vragen. Vaardigheden in het oplossen van complexe problemen, het nemen van besluiten en het analyseren van risico’s zijn daarom cruciaal om succesvol te blijven. De training Innovative Problem Solving & Decision Making richt zich op “best practice” methoden voor het beschrijven, analyseren en oplossen van ieder probleem, incident, klacht of ander vraagstuk uit de dagelijkse praktijk, zowel van technische- als niet technisch aard. Het helpt deelnemers bij het nemen van betere besluiten met maximaal draagvlak en het succesvol uitvoeren van acties, of het nu een enkele activiteit ofwel een complex project betreft.

direct
inschrijven
bel mij
 

Doelstellingen

De RATIO-aanpak en -methoden van CoThink voor het oplossen van problemen en continu verbeteren vormen de basis van de training Innovative Problem Solving & Decision Making.

Na deze training:

 • Weet u wat uw eigen valkuilen zijn bij het oplossen van vraagstukken
 • Kent u de RATIO-aanpak als generieke aanpak voor het oplossen van problemen en het continu verbeteren
 • Bent u vaardig in het gebruik van Event Mapping, als methode om bij ieder probleem een helder en compleet visueel overzicht te krijgen van de gevolgen, de totale samenloop van oorzaken, omstandigheden en gefaalde preventies die tot dit probleem hebben geleid, alsmede om alle mogelijke, gekozen en reeds genomen maatregelen te visualiseren;
 • Bent u vaardig in ProbleemAnalyse, als methode om zo efficiënt en effectief mogelijk nog onbekende (technische) grondoorzaken te bepalen;
 • Bent u vaardig in Human Factor Analyse, als aanvullende methode om oorzaken te bepalen van problemen waarbij personen iets niet of niet goed hebben uitgevoerd.
 • Bent u vaardig in BesluitvormingsAnalyse, om op een gestructureerde manier tot een “best balanced choice” te komen, indien de beste oplossing gekozen moet worden met maximaal draagvlak;
 • Bent u vaardig in Risico-Analyse, om een eventueel opgesteld implementatieplan/-voorstel te toetsen op robuustheid en desgewenst aan te vullen met preventieve of gevolgbestrijdende maatregelen.

Omschrijving

De training Innovative Problem Solving & Decision Making (iPSDM) is dè vierdaagse standaard vaardigheidstraining in de RATIO-aanpak en –methoden van CoThink, voor het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en het analyseren van risico’s. Het biedt daarmee concrete praktische handvatten voor het oplossen van ieder vraagstuk uit de dagelijkse praktijk. Het betreft een “blended” training, een combinatie van e-Learning en interactieve workshops. Door middel van e-Learning wordt voorafgaand aan de training en tussen de trainingsdagen met theorie en oefenmodulen intensief kennisgemaakt met de RATIO-aanpak en -methoden. Daardoor is er tijdens de trainingsdagen maximaal ruimte voor het oefenen met de methoden, op zowel aangereikte casuïstiek als op eigen praktijksituaties.

Naast een uitgebreide syllabus, diverse werk- en hulpbladen en Excel-templates blijft e-Learning een jaar lang voor deelnemers beschikbaar om desgewenst terug te grijpen naar bepaalde theorie- of oefenmodulen.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedere leidinggevende of professional die dagelijks wordt geconfronteerd met een variëteit aan op te lossen vraagstukken en die op zoek zijn naar praktische direct toepasbare handvatten om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten. 

Rollen van deelnemers in organisaties:

 • Leidinggevenden
 • Managers
 • Consultants
 • Projectleiders

Voorkennis of voortraining:

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

De training iPSDM wordt verdeeld over 4 dagen uitgevoerd, 2x2 aaneengesloten dagen aaneengesloten met een tussenliggende periode van ongeveer 3 weken. Enkele weken vooraf worden voor een periode van een jaar e-Learning modulen in de RATIO-aanpak en -methoden ter beschikking gesteld. Voorafgaand aan trainingsdagen wordt kennisgenomen van de theorie door middel van e-Learning. Tijdens trainingsdagen wordt theorie kort herhaalt en verder vooral geoefend.

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag en voor de periode tussen dag 2 en 3 krijgen deelnemers de opdracht de getrainde methoden toe te passen op vraagstukken uit de eigen praktijk. De trainer zorgt voor coaching en feedback. Bij bewezen vaardigheid in de getrainde methoden krijgen deelnemers na afloop een certificaat. 

Programma-onderdelen:

 • Introductie problem solving & decision making
 • Theorie RATIO-aanpak
 • Theorie en oefeningen Event Mapping
 • Theorie en oefeningen ProbleemAnalyse
 • Theorie en oefeningen Human Factor Analyse
 • Theorie en oefeningen BesluitvormingsAnalyse
 • Theorie en oefeningen Risico-Analyse

Mogelijkheden voor inhouse-training:

Improve verzorgt de training Innovative Problem Solving & Decision Making in samenwerking met CoThink BV in uw eigen organisatie, waarbij we de inhoud afstemmen op uw leerdoelen en wensen. Neem voor meer informatie contact op via 040-2021803 of opleidingen@improveqs.nl

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 2.100,- exclusief BTW
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Docent

De trainer voor deze training is Ron Vonk of Jan Willem Vernhout van CoThink BV.

Data & Locatie

Wellicht ook interessant