Training

Training: Innovative Root Cause Analysis (iRCA)

Root Cause Analyse is de basis voor het oplossen van incidenten en problemen. In een wereld waarin (technische) problemen steeds complexer worden, biedt deze training de complex problem solving skills die noodzakelijk zijn om succesvol te blijven. De vaardigheidstraining Innovative Root Cause Analyse is gebaseerd op de RATIO-aanpak en wordt door velen beschouwd als de “best practice” op het gebied van RCA. Door het stellen van de juiste vragen wordt onderlinge communicatie verbeterd en worden voorbarige conclusies voorkomen. Op grond van feiten worden problemen zorgvuldig geanalyseerd. Dit leidt tot het vinden van duurzame oplossingen. Door visualisatie van probleem en het proces ontstaat inzicht en overzicht.

direct
inschrijven
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Weet u wat uw eigen valkuilen zijn bij het oplossen van storingen en problemen
 • Kent u de RATIO-aanpak als generieke aanpak voor het analyseren en oplossen van storingen, incidents en problems
 • Bent u vaardig in het gebruik van Event Mapping, als methode om:
  • op het moment waarop het probleem aanwezig is, snel inzicht te krijgen in de gevolgen, de eventueel mogelijke en noodzakelijke tijdelijke maatregelen en om zo snel mogelijk een goede definitie te krijgen van het exacte probleem met onbekende oorzaak;
  • achteraf de totale samenloop van oorzaken, omstandigheden en gefaalde preventies te bepalen en te visualiseren die tot een probleem hebben geleid, alsmede om mogelijke, gekozen en reeds genomen maatregelen te visualiseren;
 • Bent u vaardig in ProbleemAnalyse, als methode om zo efficiënt en effectief mogelijk nog onbekende (technische) grondoorzaken te bepalen;
 • Bent u vaardig in Human Factor Analyse, als aanvullende methode om oorzaken te bepalen van problemen waarbij personen iets niet of niet goed hebben uitgevoerd.

Omschrijving

De training Innovative Root Cause Analysis (iRCA) is dè driedaagse standaard vaardigheidstraining in de RATIO-aanpak en –methoden van CoThink, voor het melden, analyseren, oplossen en voorkomen van incidenten, storingen of (technische) problemen. Het betreft een “blended” training, een combinatie van e-Learning en interactieve workshops. Door middel van e-Learning wordt voorafgaand aan de training en tussen de trainingsdagen met theorie en oefenmodulen intensief kennisgemaakt met de RATIO-aanpak en -methoden. Daardoor is er tijdens de trainingsdagen maximaal ruimte voor het oefenen met de methoden, op zowel aangereikte casuïstiek als op eigen praktijksituaties.

Naast een uitgebreide syllabus, diverse werk- en hulpbladen en Excel-templates blijft e-Learning een jaar lang voor deelnemers beschikbaar om desgewenst terug te grijpen naar bepaalde theorie- of oefenmodulen.

Doelgroep

Voor wie is de training bedoeld:

De training is voor u geschikt als u actief betrokken bent bij het oplossen van problemen, bijvoorbeeld binnen een Incident- of Problem Management proces. Met een actieve rol wordt een rol bedoeld waarbij verwacht wordt dat u root cause analyses (deels) zelfstandig uitvoert, ofwel een trekkende rol vervult bij het samen met collega’s uitvoeren van root cause analyses.

Rollen van deelnemers in organisaties:

 • Incident Managers
 • Problem Managers
 • Troubleshooters
 • Service monteurs

Voorkennis of voortraining:

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Opzet van de training:

De training iRCA wordt verdeeld over 3 dagen uitgevoerd, 2 dagen aaneengesloten en één dag na ongeveer 3 weken. Enkele weken vooraf worden voor een periode van een jaar e-Learning modulen in de RATIO-aanpak en -methoden ter beschikking gesteld. Voorafgaand aan trainingsdagen wordt kennisgenomen van de theorie door middel van e-Learning. Tijdens trainingsdagen wordt theorie kort herhaalt en verder vooral geoefend.

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag en voor de periode tussen dag 2 en 3 krijgen deelnemers de opdracht de getrainde methoden toe te passen op incidenten of problemen uit de eigen praktijk. De trainer zorgt voor coaching en feedback. Bij bewezen vaardigheid in de getrainde methoden krijgen deelnemers na afloop een certificaat. 

Programma-onderdelen:

 • Introductie root cause analyse
 • Theorie RATIO-aanpak
 • Theorie en oefeningen Event Mapping
 • Theorie en oefeningen ProbleemAnalyse
 • Theorie en oefeningen Human Factor Analyse

Mogelijkheden voor inhouse-training:

Improve verzorgt de training Innovative Root Cause Analysis in samenwerking met CoThink BV in uw eigen organisatie, waarbij we de inhoud afstemmen op uw leerdoelen en wensen. Neem voor meer informatie contact op via 040-2021803 of opleidingen@improveqs.nl

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 1.650,- exclusief BTW
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Docent

De trainer voor deze training is Ron Vonk, Jan Willem Vernhout, Martijn Maas of Bart Smit van CoThink BV.

Data & Locatie

Wellicht ook interessant