Training

Training: ISTQB Advanced Test Analyst

U leert alles op het gebied van testanalyse, testtechnieken, usability testen en reviews volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Test Analyst.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u testactiviteiten uitvoeren, passend bij de software development lifecycle
 • Kunt u de prioriteit van de testactiviteiten bepalen aan de hand van de resultaten van een risico analyse
 • Kunt u de juiste testtechnieken selecteren en toepassen zodat tests het vereiste vertrouwen leveren, gebaseerd op de overeengekomen dekkingscriteria
 • Kunt u de testactiviteiten ondersteunen en onderbouwen met passende documentatie
 • Kunt u de geschikte vormen van functionele tests bepalen die moeten worden toegepast
 • Kunt u de verantwoordelijkheid dragen voor bruikbaarheidstesten binnen en project
 • Kunt u effectief deelnemen aan formele en informele reviews met belanghebbenden, daarbij kennis toepassend van typische fouten die worden gemaakt in producten
 • Kunt u foutclassificaties definiëren en toepassen
 • Kunt u tools toepassen om een efficiënt testproces te ondersteunen.

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in testanalyse

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Deze vijfdaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Analyst Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert alles over testanalyse, testtechnieken, usability testen en reviews.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in testanalyse.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testanalisten
 • Testcoördinatoren
 • Testconsultants

Voorkennis of voortraining

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

Programma

Opzet van de training

De training duurt vijf dagen, verspreid over een aantal weken waarin u alles leert over testanalyse, testtechnieken, usability testen en review met nadruk op verdieping van de uw kennis van gestructureerd testen en toepassing in de praktijk. U gaat oefenen met een uitgebreide case.

Tijdens dag vijf van de training vindt ’s ochtends een specifieke examentraining plaats en aansluitend het examen. Tijdens deze dag worden examenvragen geoefend in groepsverband en individueel. Er is ruime aandacht voor examentips.

Het examen bestaande uit scenario gebaseerde multiple-choice vragen vindt plaats op dag vijf van de cursus. Bij een score van 65% of hoger krijgt u het ISTQB Advanced Test Analyst certificaat.

Programma onderwerpen

Testmanagement

 • Testfasering (planning, specificatie, uitvoering en afronding)
 • Exit en acceptatiecriteria
 • Testdocumentatie (IEEE 829)
 • Testrapportage
 • Risicomanagement en koppeling naar testaanpak en testtechnieken

Reviews en inspecties

 • Reviewprincipes, informele reviews, walkthrough, technical review en inspecties (IEEE 1028)
 • Het gebruik van checklists en rules
 • Testability reviews van requirements

People skills

 • Communicatieve vaardigheden

Bevindingenrapportage en beheer

 • Het schrijven van bevindingen
 • Root cause analyse

Overzicht testtools

 • Tools voor de specificatiefase
 • Tools voor de uitvoeringsfase

Testtechnieken

 • Equivalentie klassen
 • Grenswaarde analyse,
 • Beslissingstabellen
 • Pairwise testen
 • Classification tree method
 • Use cases
 • State transition testen
 • Exploratory testen, error guessing
 • Fout gebaseerde testtechnieken (software attacks, defect taxonomies)
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak

Non-functional testen

 • Overzicht ISO 9126 kwaliteitsattributen
 • Technieken voor usability testen
 • Vragenlijsten (SUMI)
 • Heuristic evaluation
 • Bruikbaarheidslaboratorium

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training ISTQB Advanced Test Analyst op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 1.995, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 195
 • Examentraining à € 295; geef het bij inschrijving aan indien u geen examentraining wenst
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal (Engelstalig, o.a. het boek “The Testing Practitioner”) zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Data & Locatie

 • October 8th, 9th, 21st, 22nd, 30th, 2020 (English) - virtual classroom training - Aanmelden »
 • 11, 12, 25, 26 november, 8 december 2020, Baarn Aanmelden »

English description of this training.

Wellicht ook interessant