Training

Training: ISTQB Advanced Test Manager

In deze ISTQB Test Manager training leert u alles op het gebied van testmanagement, reviews, managementtools en test process improvement volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Test Manager.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u een test project leiden door een missie te implementeren, doelen te stellen en test processen in te richten voor de organisatie
 • Kunt u risico-identificatie en -analysesessies organiseren en de resultaten daarvan gebruiken voor testbegroting, planning, beheer en bijsturing
 • Kunt u testplannen creëren en implementeren in lijn met het organisatiebeleid en de teststrategieën
 • Kunt u testactiviteiten continu bewaken en bijsturen om de projectdoelen te bereiken
 • Kunt u de relevante en actuele status van de tests inschatten en rapporteren
 • Kunt u de benodigde vaardigheden van uw testers inschatten voor het team en participeren in de werving
 • Kunt u vaststellen en plannen welke vaardigheden in een team ontwikkeld moeten worden
 • Kunt u een business case op stellen voor testactiviteiten, inclusief kosten en baten
 • Zorgt u voor goede communicatie tussen teamleden en andere belanghebbenden
 • Kunt u deelnemen en leiding geven aan testproces verbeter activiteiten

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in testmanagement

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Deze zesdaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Manager Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert alles over testmanagement, reviews, managementtools en test process improvement.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in testmanagement.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testmanagers
 • Testcoördinatoren
 • Testconsultants
 • Senior testers die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen in het testvak

Voorkennis of voortraining

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

Programma

Opzet van de training

De training duurt zes dagen, verspreid over een aantal weken waarin u alles leert over testmanagement, reviews, managementtools en test process improvement Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Het examen bestaat uit scenario gebaseerde multiple-choice vragen vindt plaats op dag zes van de cursus. Bij een score van 65% of hoger krijgt u het ISTQB Advanced Test Manager certificaat.

Programma onderwerpen

Testmanagement

 • Testfasering (planning, specificatie, uitvoering en afronding)
 • Exit en acceptatiecriteria
 • Testdocumentatie, testbeleid, technieken voor strategiebepaling
 • Mastertestplan, detail testplan
 • Testbegroten (o.a. TPA), testmetrics, voortgangsbewaking en rapportages
 • Testmanagement tools
 • Risicomanagement, identificeren van risico’s, risicoanalyse (PRISMA), FMEA, risicobeheersing en checklisten

Reviews en inspecties

 • Reviewprincipes, informele reviews, walkthrough, technical review en inspecties (IEEE 1028)
 • Bepalen reviewstrategie

People skills

 • Samenstellen van het juiste testteam
 • Testteam dynamiek
 • Motivatie
 • Communicatie naar belanghebbende

Testtechnieken

 • Bevindingenbeheer
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak

Testverbeteren

 • De testmodellen TPI en TMMi
 • De relatie met software process improvement (CMM(-I))
 • Overzicht van de belangrijkste tools, selectie en implementatie
 • Uitvoeren assessment en opstellen testverbeterplan.

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training ISTQB Advanced Test Management op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 2.375, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 195
 • Examentraining à € 295; geef het bij inschrijving aan indien u geen examentraining wenst
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal (Engelstalig, o.a. het boek “The Testing Practitioner”) zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Data & Locatie

 • October 13th, 14th, 27th, 28th, November 5th, 19th, 2020 (English) - virtual classroom training - Aanmelden »
 • November 9th, 10th, 23rd, 24th, December 8th, 17th, 2020, Eindhoven Aanmelden »

English description of this training.

Wellicht ook interessant