Training

ISTQB Expert Level ‘Improving the Testing Process - module Assessing Test Processes’

U leert alles op het gebied van testproces verbeteren, volgens de internationaal erkende ISTQB standaard.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u een programma leiden voor de verbetering van het testproces en kritische succesfactoren daarvan identificeren en managen;
 • Kunt u de juiste business gedreven beslissingen nemen over de aanpak van de verbetering van het testproces;
 • Kunt u de huidige status van het testproces beoordelen, stapsgewijze verbeteringen voorstellen, en deze koppelen aan de beoogde business doelstellingen;
 • Kunt u specifieke problemen in het testproces analyseren en effectieve oplossingen voorstellen.

Omschrijving

Wordt een expert in test proces verbeteren

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Op Expert niveau kan men zich verder bekwamen in diverse richtingen. Eén van die richtingen is Improving the Testing Process. Dit niveau bestaat uit twee modules: Assessing Test Processes en Implementing Test Process Improvement. Iemand die beide modules met goed gevolg doorloopt mag zich met recht expert noemen en mag de titel Certified Tester Expert Level (CTEL) officieel gebruiken.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

Het Expert Level is voor personen die een ‘advanced’ punt in hun loopbaan hebben bereikt en die hun expertise verder willen ontwikkelen op het gebied van testproces verbeteren

Rollen van deelnemers in hun organisatie

Een test expert is iemand met een brede kennis van testen in het algemeen, en een expertise in een specifiek gebied. Met expertise bedoelen we in dit geval het hebben van kennis, kunde en vaardigheden, waarmee men in staat is de richting van een organisatie en/of project te beïnvloeden bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van testprocessen. In de dagelijkse praktijk bent u testmanager of consultant.

Voorkennis of voortraining

U hebt het Advanced Test Manager Certificate.

Programma

Opzet van de training

Daar waar Foundation en Advanced over kennis, begrip, toepassing en analyse gaan, gaat het in het Expert niveau om evaluatie en creatie. U volgt vier cursusdagen en voert daarnaast workplace assignments uit, op basis van uw eigen casus. U gaat dus direct met het geleerde aan de slag in uw praktijk.

Het examen, op een afzonderlijke vijfde dag, bestaat uit twee delen: een deel met multiple-choice vragen en een zogenaamd ‘essay style’ deel. Als u over het geheel 65% of hoger scoort, slaagt u voor dit examen.

Programma onderwerpen

The Context of Improvement

 • Why improve testing?
 • What can be improved?
 • Views of Quality
 • Generic improvement process
 • Improvement approaches

Model-based improvement

 • Model-based approaches
 • Software process improvement models (a.o. CMMI, ISO/IEC 15504-5)
 • Test process improvement models (a.o. TPI Next, TMMI)
 • Content-based models (a.o. STEP, CTP)

Analytical-based improvement

 • Causal Analysis
 • GQM approach
 • Analysis using Measures, Metrics and Indicators

Selecting test process improvement approaches

Process for improvement

 • Initiating the improvement process
 • Diagnosing the current situation

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training ISTQB Expert Level ‘Improving the Testing Process - module Assessing Test Processes’ op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 2.949, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 595
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal (Engelstalig, o.a. het boek “Improving the Test Process”) zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Docent

Uw docenten zijn:

Data & Locatie

Data van de Engelstalige variant van deze training vindt u hier.

Wellicht ook interessant