Training

ISTQB Expert Level ‘Test Management - module Strategic Test Management’

U leert alles op het gebied van testmanagement, volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. Engelstalige training tenzij alle deelnemers Nederlands spreken.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u het test management leiden binnen een organisatie, project of programma voor het identificeren en managen van kritische succesfactoren met management commitment naar het CEO/Directieniveau
 • Neemt u de juiste business gedreven beslissingen op het gebied van test management strategie en implementeert dit organisatiewijd zich baserend op de kwaliteits KPI’s
 • Kunt u de huidige toestand van het test management beoordelen en voorstellen doen voor verbeteringen waarbij deze gekoppeld worden aan de businessdoelen binnen de context van test management
 • Kunt u een strategisch beleid opzetten voor het verbeteren van test management en het testen en dat beleid implementeren in de organisatie
 • Kunt u specifieke problemen analyseren m.b.t. test management en de koppeling naar andere rollen en managementgebieden binnen de organisatie en voorstellen voor effectieve oplossingen doen
 • Begrijpt en managet u effectief de menselijke aspecten met betrekking tot test en projectmanagement en implementeert benodigde wijzigingen

Omschrijving

Word een expert in testmanagement

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Op Expert niveau kan men zich verder bekwamen in diverse richtingen. Eén van die richtingen is Test Management. Dit niveau bestaat uit drie modules: Strategic Test Management, Operational Test Management en Team Test Management. Iemand die alle modules met goed gevolg doorloopt mag zich met recht expert noemen en mag de titel Certified Tester Expert Level (CTEL) officieel gebruiken.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

Het Expert Level is voor personen die een ‘advanced’ punt in hun loopbaan hebben bereikt en die hun expertise verder willen ontwikkelen op het gebied van testmanagement

Rollen van deelnemers in hun organisatie

Een test expert is iemand met een brede kennis van testen in het algemeen, en een expertise in een specifiek gebied. Met expertise bedoelen we in dit geval het hebben van kennis, kunde en vaardigheden, waarmee men in staat is de richting van een organisatie en/of project te beïnvloeden bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van testprocessen. In de dagelijkse praktijk bent u testmanager of consultant.

Voorkennis of voortraining

U hebt het Advanced Test Manager Certificate.

Programma

Opzet van de training

Daar waar Foundation en Advanced over kennis, begrip, toepassing en analyse gaan, gaat het in het Expert niveau om evaluatie en creatie. U volgt twee cursusdagen en voert daarnaast workplace assignments uit, op basis van uw eigen casus. U gaat dus direct met het geleerde aan de slag in uw praktijk.

Het examen van een dagdeel, op een afzonderlijke derde dag, bestaat uit twee delen: een deel met multiple-choice vragen en een zogenaamd ‘essay style’ deel. Als u over het geheel 65% of hoger scoort, slaagt u voor dit examen.

Programma onderwerpen

Test Missions, Policies, Strategies and Goals

 • Mission, Policy and Metrics of Success
 • Test Strategies
 • Alignment of Test Policy and Test Strategies with the Organization

Merging Test Strategies

Integrating Tools across the Organization

Quality Management as Project Management Skill

Testing Considerations for Domain and Project Factors

 • Test Management Considerations for Lifecycle Models
 • Managing Partial Lifecycle Projects

Effectiveness, Efficiency and Satisfaction Metrics for the Test Policy Objectives

 

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 1.549, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 650
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal (Engelstalig) zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Docent

Uw docenten zijn:

Data & Locatie

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Data van de Engelstalige variant van deze training vindt u hier.

Wellicht ook interessant