Training

Training: ISTQB Foundation Extension Agile Tester:

In deze ISTQB Agile tester training leert u de beginselen van agile software development en testen, de verschillen met traditioneel testen en testmethodes, testtechnieken en tools in de agile context. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Foundation Extension Agile Tester.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kent u de grondbeginselen van agile software development
 • Kunt u user stories schrijven
 • Begrijpt u hoe retrospectives gebruikt worden om processen te verbeteren
 • Kunt u de verschillen tussen de traditionele en agile aanpak uitleggen
 • Begrijpt u wat de rol en skills van een tester in een agile team inhouden
 • Kent u verschillende agile test methodes
 • Kunt u de rol van agile tester uitvoeren
 • Kunt u kwaliteitsrisico’s bepalen
 • Kunt u de testinspanning schatten
 • Kunt u testtechnieken kiezen en toepassen in een agile context
 • Bent u voorbereid op het ISTQB examen
 • Krijgt u een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van agile testen

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in agile softwaretesten

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Deze tweedaagse geaccrediteerde cursus bereidt u voor op het examen ‘Foundation Extension – Agile Tester’ en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert de beginselen van agile software development en testen, verschillen met traditioneel testen en testmethodes, testtechnieken en tools in de agile context.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in agile testen.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testanalisten,
 • Testcoördinatoren
 • Testconsultants
 • Testmanagers

Voorkennis of voortraining

U dient te beschikken over het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing.

Programma

Opzet van de training

De training duurt twee dagen waarin u testen zowel theoretisch als praktisch leert kennen. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen. Als u slaagt voor het examen, afgenomen door exameninstituut iSQI, krijgt u het officiële ISTQB Foundation Extension – Agile Tester certificaat.

Programma onderwerpen

Beginselen van agile development

 • Agile manifesto
 • User stories
 • Retrospectives
 • Continuous integration
 • Release en iteration planning

Verschillen traditioneel en agile

 • Test- en ontwikkelactiviteiten
 • Onafhankelijk testen in agile

Status testen in agile projecten

 • Werkproducten
 • Testen gedurende meerdere iteraties
 • Testautomatisering

Eigenschappen van de agile tester

 • Rol van de tester
 • Skills van de tester

Agile testmethodes

 • Test Driven Development
 • Acceptance Test Driven Development
 • Behaviour Driven Development
 • Test pyramid
 • Testing Quadrants

Kwaliteitsrisico’s en testinspanning bepalen

 • Beschouw kwaliteitsrisico’s in project
 • Schatten benodigde testinspanning

Technieken in agile projecten

 • Testbare acceptatiecriteria bepalen
 • ATDD test cases schrijven
 • Test cases schrijven voor zowel functionele als non-functionele aspecten
 • Exploratory testen

Tools in agile projecten

 • Inzicht in beschikbare tooling

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training ISTQB Foundation Extension Agile Tester op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 995, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 200
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal (Engelstalig) zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Docent

Uw docenten zijn:

Data & Locatie

Wellicht ook interessant