Training

Training: ISTQB Foundation

Verbeter uw kennis en vaardigheden op het gebied van gestructureerd softwaretesten op basis van internationale standaarden en bereidt u voor op het examen ‘Foundation Certificate in Software Testing’. De ISTQB Foundation training voldoet aan de eisen die door ISTQB worden gesteld.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kent u testdoelstellingen en theorie
 • Kunt u een gestructureerd testproces opzetten
 • Kent u de standaard testterminologie
 • Hebt u inzicht in de kosten en baten van vroegtijdig testen
 • Hebt u kennis en praktische vaardigheden ten aanzien statische en dynamische testtechnieken, testmanagement en testtools
 • Kunt u de testactiviteiten binnen het project en de organisatie verbeteren
 • Hebt u kennis van praktijkvoorbeelden en praktische vaardigheden
 • Bent u voorbereid op het ISTQB examen aan het einde van de derde dag
 • Krijgt u een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van testen

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in softwaretesten

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Deze driedaagse geaccrediteerde cursus bereidt u voor op het examen ‘Foundation Certificate in Software Testing’ en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert over test principes & standaards, test management, test fasering, reviews en inspecties en een groot aantal testtechnieken zowel voor white-box als black-box testen en testtools.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in het vak.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testers die zich verder willen verdiepen in het gestructureerd testen en in het kader van hun testcarrière het ISTQB Foundation Certificate willen verkrijgen.
 • Gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezig houden met het testen van informatiesystemen en softwareproducten.
 • Kwaliteitsfunctionarissen en projectmanagers die zich willen verdiepen in gestructureerd testen en het definiëren van teststandaards.

Voorkennis of voortraining

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Opzet van de training

De training duurt drie dagen waarin u testen zowel theoretisch als praktisch leert kennen. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Programma onderwerpen

Test Principes

 • Definities van kwaliteit, testen, software kwaliteit en software testen
 • Standaard testterminologie (ISTQB)
 • Risico-management en teststrategie
 • Valkuilen, uitgangspunten, budgetten, onduidelijkheden, tijdsdruk en risico’s

Test Management

 • Vormen van testorganisaties
 • Testplanning en beheer
 • Gebruik van projectmanagement tech-nieken
 • Configuratie management en wijzigings-beheer
 • Probleembeheer
 • Testware, -producten en hergebruik

Testfasering

 • Testfaseringsmodellen (wie, wat en wan-neer)
 • Entry en exit criteria
 • Mastertestplanning
 • De voordelen van vroege fout detectie

Statisch en dynamisch testen

 • Statische technieken (o.a. reviews, inspecties en walkthroughs, code metrics)
 • White box technieken (verschillende soorten coverages)
 • Black-box technieken (o.a. equivalence partitioning, boundary value analysis, decision tables en state transition testing)
 • Exploratory Testen en Error Guessing

Testtools

 • Soorten tools (CAST)
 • Bruikbaarheid, voor- en nadelen, kosten en opbrengsten
 • Tools en hergebruik (regressietesten)
 • Datadriven testen
 • Implementatie en onderhoud

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training ISTQB Foundation op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

 

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 1.495, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 180
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal (Engelstalig, o.a. het boek “ISTQB Foundations of Software Testing”) zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Data & Locatie

 • 9, 10, 11 december 2020 - virtuele klassikale cursus - Aanmelden »
 • January 12th, 13th, 14th, 2021 - virtual classroom training - (English) Aanmelden »
 • 8, 9, 10 februari 2021, Eindhoven Aanmelden »
 • March 10th, 11th, 12th, 2021 - virtual classroom training - (English) Aanmelden »
 • 6, 7, 8 april 2021, Baarn Aanmelden »
 • May 10th, 11th, 12th, 2021 (English), Eindhoven Aanmelden »
 • 8, 9, 10 juni 2021 - virtuele klassikale cursus - Aanmelden »
 • 5, 6, 7 juli 2021, Baarn Aanmelden »

English description of this training.

Wellicht ook interessant