Training

Training: ISTQB Full Advanced

U leert alles op het gebied van testmanagement, testanalyse en technisch testanalyse volgens de internationaal erkende ISTQB standaard.

direct
inschrijven
download
brochure
bel mij
 

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u een risicoanalyse uit voeren en een teststrategie opstellen
 • Kunt u een testplan opstellen (IEEE 829)
 • Kunt u een testproject leiden
 • Kunt u reviews leiden en een reviewstrategie opstellen
 • Kunt u testtools selecteren en implementeren
 • Kunt u test process improvement activiteiten uitvoeren op basis van TMMi en TPI Next
 • Kunt u gestructureerde black-box en white-box testtechnieken toepassen in de praktijk
 • Kunt u exploratory testen en andere informele testtechnieken toepassen
 • Kunt u aan reviews deel nemen ten aanzien van testability
 • Kunt u usability testen uitvoeren
 • Kunt u een advies te geven over niet-functionele testtechnieken
 • Kunt u starten met het automatiseren van testuitvoering door middel van keyword driven testing
 • En nog veel meer…

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in testmanagement

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Het Advanced level bestaat uit een drietal modules: Test Manager, Test Analyst en Technical Test Analyst. Iemand die alle drie de modules met goed gevolg heeft doorlopen is Full Advanced en mag de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL) officieel gebruiken.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in alle facetten van het testvak.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testmanagers
 • Testcoördinatoren
 • Testconsultants
 • Senior testers die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen in het testvak

Voorkennis of voortraining

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

Programma

Opzet van de training

De modules Test Manager en Test Analyst duren respectievelijk zes en vijf dagen verspreid over een aantal weken (inclusief examentraining en examen). De module Technical Test Analyst duurt drie dagen (inclusief examentraining, exclusief examen). Daarnaast dient u rekening te houden met huiswerk. Deze cursussen zijn een voorbereiding op de ISTQB Advanced examens en voldoen aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld.

De examens bestaan uit scenario gebaseerde multiple-choice vragen. Bij een score van 65% of hoger krijgt u het ISTQB Advanced certificaat van de betreffende module. Als u alle drie de modules hebt gehaald, krijgt u het certificaat ISTQB Full Advanced en de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL).

Programma onderwerpen

Test Management

 • Testfasering (planning, specificatie, uitvoering en afronding)
 • Exit en acceptatiecriteria
 • Testdocumentatie, testbeleid, technieken voor strategiebepaling
 • Mastertestplan, detail testplan
 • Testbegroten, testmetrics, voortgangsbewaking en rapportages
 • Risicomanagement, identificeren van risico’s, risicoanalyse en FMEA

People skills

 • Samenstellen van het juiste testteam
 • Testteam dynamiek
 • Motivatie
 • Communicatieve vaardigheden

Testverbeteren

 • De testmodellen TPI Next en TMMi
 • De relatie met software process improvement (CMM(-I))
 • Uitvoeren assessment en opstellen testverbeterplan.

Testtechnieken

 • Black-box technieken
 • White-box technieken
 • Defect-based testtechnieken (software attacks, defect taxonomies)
 • Exploratory testing, error guessing
 • Statische analyse
 • Dynamische analyse
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak

Reviews en inspecties

 • Code en requirements reviews
 • Bepalen reviewstrategie
 • Reviewprincipes, informele reviews, walkthrough, technical review en inspecties (IEEE 1028)
 • Het gebruik van checklists en rules

Non-functional testing

 • Usability testen
 • Reliability testen
 • Performance testen
 • Security testen
 • Maintainability testen

Test tools

 • Performance test tools
 • Automatisering van de testuitvoering
 • Key-word driven testing

Mogelijkheden voor inhouse-training

Improve verzorgt de training ISTQB Full Advanced op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 040-202 1803 of opleidingen@improveqs.nl.

Praktisch

Training informatie

 • Plaats en data: check de trainingskalender
 • Trainingstijden: 9.15 – 17.00 uur
 • Prijs: € 5.655, exclusief BTW, exclusief examenkosten à € 585
 • Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal (Engelstalig, o.a. het boek “The Testing Practitioner”) zijn bij de prijs inbegrepen
 • 3 maanden gratis e-coaching
 • Inlichtingen en inschrijving: 040 – 202 1803 of opleidingen@improveqs.nl

Data & Locatie

Er zijn momenteel geen geplande trainingen

Training aanvragen

Wellicht ook interessant